Informasjon

Lungetuberkulose - en oversikt

Årsak

Bakteriene når lungene via dråpesmitte fra en person som er smittet av tuberkelbakterien. I lungene vil spesielle celler forsøke å ødelegge bakteriene. Dersom dette ikke lykkes, vil infeksjonen vedvare, men den smittede behøver ikke ha symptomer. Bakterien blir etter hvert innkapslet og holdes i sjakk av celler fra immunforsvaret. Senere, etter måneder eller år, kan bakterien aktiveres på nytt og gi sykdom.

Årsaken til at sykdommen blusser opp, er vanligvis at allmenntilstanden blir svekket av en eller annen grunn, ved for eksempel infeksjoner eller kroniske sykdommer.

  • Faren for å bli smittet i Norge er svært liten fordi det er få personer som bærer på bakterien.
  • Opphold i utlandet, og da særlig i utviklingsland, gir økt risiko for smitte.
Forrige side Neste side