Informasjon

Lungetuberkulose - en oversikt

Prognose

Ved gjennomført behandling med antibiotika er prognosen god. De aller fleste får fjernet bakterien fullstendig, og ny oppblomstring av sykdommen forekommer sjelden.

I noen tilfeller kan sykdommen utvikle seg til alvorlig lungebetennelse, eller spre seg til andre organer. Dette er en alvorlig tilstand som krever behandling i sykehus. Men også denne formen kan helbredes ved langvarig behandling.

Forrige side Neste side