Informasjon

Lungetuberkulose - en oversikt

Lungetuberkulose er en lungebetennelse forårsaket av tuberkelbakterier. Sykdommen starter ofte med symptomer som hoste, tung pust, feber og smerter i brystet. .

Hva er lungetuberkulose?

Lungetuberkulose er en lungebetennelse forårsaket av tuberkelbakterier. Nesten alle tuberkulose-infeksjoner i Norge er forårsaket av Mycobacterium tuberculosis.

Sykdommen kan starte som en vanlig lungebetennelse med hoste, tungpust, feber og smerter i brystet. I de fleste tilfeller faller sykdommen til ro, i en såkalt latent (skjult) fase. Hos fem til ti prosent av de som er smittet, blusser sykdommen senere opp. Dette skjer ofte i forbindelse med at kroppen er svekket på grunn av annen sykdom (for eksempel hiv-aids), høy alder, eller immundempende behandling. Latent tuberkulose kan blusse opp og medføre lungetuberkulose mange år etter smitte. 

Forekomst

Bortsett fra hos innvandrere er lungetuberkulose uvanlig i Norge. Globalt sett er det derimot en vanlig sykdom. Tuberkulose og hiv/aids er de infeksjonssykdommene som tar flest liv i verden. Ifølge Verdens Helseorganisasjon er 1/3 av verdens befolkning infisert med tuberkulose og 5-10 prosent av disse vil i løpet av livet utvikle aktiv tuberkulose. Det døde cirka 1,5 millioner mennesker som følge av tuberkulose i 2020. Samme året ble 1,1 millioner barn syke som følge av tuberkulose, og 200 000 av disse døde. Blant hiv-positive mennesker er tuberkulose den hyppigste dødsårsaken, og står for omtrent 35 prosent av alle dødsfall.

Mens forekomsten av tuberkulose på verdensbasis fortsatt er høy, er forekomsten i Norge synkende og blant verdens laveste. Andelen utenlandsfødte blant nye tilfeller har økt jevnt fra 4 prosent i 1977 til 89 prosent i 2016. Denne økningen har ikke ført til økt smittespredning innad i Norge.

Norskfødte med tuberkulose er oftest eldre som er smittet i ung alder, men som opplever at sykdommen blusser opp igjen. De utvikler såkalt reaktivert tuberkuløs sykdom, på grunn av høy alder og svekket helse.

Årsak

Bakteriene når lungene via dråpesmitte fra en person som er smittet av tuberkelbakterien. I lungene vil spesielle celler forsøke å ødelegge bakteriene. Dersom dette ikke lykkes, vil infeksjonen vedvare, men den smittede behøver ikke ha symptomer. Bakterien blir etter hvert innkapslet og holdes i sjakk av celler fra immunforsvaret. Senere, etter måneder eller år, kan bakterien aktiveres på nytt og gi sykdom.

Årsaken til at sykdommen blusser opp, er vanligvis at allmenntilstanden blir svekket av en eller annen grunn, ved for eksempel infeksjoner eller kroniske sykdommer.

  • Faren for å bli smittet i Norge er svært liten fordi det er få personer som bærer på bakterien.
  • Opphold i utlandet, og da særlig i utviklingsland, gir økt risiko for smitte.

Diagnostikk

Diagnosen av akutt, aktiv lungetuberkulose stilles ved påvisning av tuberkulosebakterier i oppspytt eller prøver fra lungene. Lungerøntgen gir også viktig informasjon. 

Dersom det er mistanke om tidligere smitte og skjult (latent) tuberkulose, brukes en blodprøve (IGRA) for å påvise tuberkulosebakterier som skjuler seg i kroppen. Tidligere brukte man også hudtester til dette formålet (Mantoux eller Pirquet), men de er helt erstattet av blodprøven.

Lungerøntgen brukes i tillegg når blodprøven er positiv. Hos voksne over 35 år er lungerøntgen første undersøkelse dersom man skal påvise eller utelukke tidligere smitte.

Behandling

Tuberkulose behandles med spesielle antibiotika. Behandlingen er langvarig, minimum seks måneder. Det er svært viktig at kuren fullføres selv om en føler seg frisk. Fullføring av kuren sikrer full helbredelse, og er også svært viktig for å forhindre utvikling av resistens (bakterier som tåler antibiotika).

Den vanlige standardbehandlingen er en kombinasjon av fire antibiotika i starten, noe som reduseres til to medikamenter når man kjenner bakterienes antibakterielle egenskaper. Annen behandling enn antibiotika er sjelden nødvendig.

Prognose

Ved gjennomført behandling med antibiotika er prognosen god. De aller fleste får fjernet bakterien fullstendig, og ny oppblomstring av sykdommen forekommer sjelden.

I noen tilfeller kan sykdommen utvikle seg til alvorlig lungebetennelse, eller spre seg til andre organer. Dette er en alvorlig tilstand som krever behandling i sykehus. Men også denne formen kan helbredes ved langvarig behandling.

Å leve med lungetuberkulose

Tuberkulose var tidligere en vanlig og alvorlig sykdom, som ofte hadde dødelig utgang. Tilstanden ble før i tiden kalt "tæring". I Norge er imidlertid behandlingen så god at det i de aller fleste tilfeller er mulig å helbrede tilstanden fullstendig.

Les også: Tæring og tuberkulosekamp i Norge

Faren for å smitte andre er borte etter relativt kort tids behandling.

Behandling og kontroller etter gjennomført kur styres av lege som er spesialist i lungesykdommer. Ved etterkontroller tas det også jevnlig røntgen av lungene.

Vil du vite mer?

Brosjyrer beregnet på innvandrere

Brosjyren "Du blir frisk av tuberkulose" finnes på Folkehelseinstituttets hjemeisder, og er oversatt til mange språk: 

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!