Informasjon

Tuberkulose - når bør du søke lege?

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge i dag. Det er ikke alltid naturlig å koble symptomer til denne diagnosen. Personer som er i risikogrupper, bør imidlertid ha lav terskel for å søke lege.

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge i dag. Det er derfor ikke alltid den første sykdommen man tenker på verken som pasient eller som lege.

Du bør snarlig kontakte lege dersom du har feber, uforklarlig vekttap, nattesvette og vedvarende hoste. Dette kan være tegn på tuberkulose, selv om andre forklaringer kan være vel så aktuelle. Legen vil utføre tester for å komme frem til årsaken. Diagnosen kan stilles både av allmennlegen din og av en spesialist. Det viktige er at legen overveier muligheten for at symptomene kan skyldes tuberkulose, og undersøker på det.

Risikogrupper

Personer med hiv-infeksjon bør få utført tester på tuberkulose tidlig etter at hiv-diagnosen er stilt. Tester du positivt på tuberkulose med blodprøve (IGRA), må du også ta røntgenbilde av lungene og andre tester for å få klargjort om du har en aktiv eller en latent (hvilende) infeksjon. Tuberkulose er spesielt farlig for personer med hiv/aids, og det er derfor viktig å ta kontakte legen din raskt dersom du utvikler vedvarende luftveissymptomer som hoste, kortpusthet eller andre problemer som kan tyde på tuberkulose.

Generelt har alle som tidligere er smittet og som senere får en alvorlig sykdom med svekket immunsystem, økt risiko for at latent (skjult) tuberkulose kan blusse opp til aktiv sykdom. Dette gjelder personer med alvorlige kreftsykdommer, hiv-infeksjon, personer som har gjennomgått organtransplantasjon eller som bruker immunhemmende medisiner.

Dersom blodprøven viser tidligere smitte, er det aktuelt i disse pasientgruppene å behandle den skjulte tuberkulosen før den bryter ut. Behandlingen er da enklere og mer kortvarig enn om man venter til tuberkulosen slår ut i full blomst.

Nærkontakt med personer som har smittsom tuberkulose, øker risikoen for å bli smittet. Det kan være et familiemedlem, en venn eller en arbeidskollega. I slike situasjoner har helsemyndighetene plikt til å innkalle, teste og eventuelt tilby behandling til de som er smittet.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!