Informasjon

Symptomer og tegn på tuberkulose

Symptomer og tegn på lungetuberkulose er ofte vage til å begynne med. Senere i forløpet preges tilstanden av langvarig hoste, vekttap, nedsatt allmenntilstand, feber og nattesvette.

Symptomer og tegn på tuberkulose er blant annet hoste som kan vare i ukevis og som kan gi misfarget eller blodig oppspytt.
Symptomer og tegn på tuberkulose er blant annet hoste som kan vare i ukevis og som kan gi misfarget eller blodig oppspytt.

Ikke alle som smittes får tuberkulose

Immunsystemet ditt begynner å angripe tuberkelbakteriene to til åtte uker etter at du er blitt smittet. Noen ganger dør bakteriene, og infeksjonen tilheler fullstendig. I andre tilfeller kan bakterien forbli i kroppen din i en inaktiv, "sovende", tilstand og forårsaker ingen symptomer. Hos noen utvikles aktiv tuberkulose.

Symptomer og tegn

Lungetuberkulose har ofte i tidlig fase ingen spesifikke symptomer og er symptomfattig. Senere oppstår mer typiske symptomer og tegn på aktiv lungetuberkulose som hoste som varer i ukevis og som kan gi misfarget eller blodig oppspytt. Du kan miste matlysten og gå ned i vekt. Du kan føle deg slapp, ha lett feber, ha nattsvette, oppleve frysninger. Noen kan oppleve smerter når de puster eller hoster (pleuritt).

Når tuberkulose angriper andre deler av kroppen din, kan symptomene og tegnene variere, avhengig av hvilke organ som er angrepet. For eksempel kan tuberkulose i ryggsøylen gi ryggsmerter, og tuberkulose i nyrene kan gi blod i urinen. Sykdom som river i kroppen, kan også gi symptomer fra huden. Knuterosen (erytema nodosum) er et utslett som tidligere ga en sterk mistanke om tuberkuose, men i dag er det som regel andre underliggende årsaker som får utslettet til å bryte ut.

Kvinner med aktiv tuberkulose kan smitte barnet enten før eller under fødselen. Omkring halvparten av barn født av kvinner med aktiv tuberkulose, utvikler symptomer og tegn i løpet av første leveår. Det kan være feber, dårlig matlyst, forsinket utvikling og vekst, pustevansker, forstørret lever og milt. Heldigvis er det sjelden man opplever slike tilfeller i Norge.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!