Informasjon

Blodsenkning

Blodsenkningen eller senkningen (SR) inngår svært ofte i de blodprøvene en lege rekvirerer. En forhøyet SR kan bety at noe er galt, men den sier ikke noe om hva som er galt.

Hva er senkningen?

Senkningen eller blodsenkningen er en blodprøve som kan påvise om det er en betennelse, inflammasjon, i kroppen. På fagspråket brukes forkortningen SR (sedimentation rate). Senkningen er en prøve som gjenspeiler at blodets fysiske egenskaper forandres ved forskjellige sykdommer eller forandringer i kroppen. Blodets sammensetning av celler og proteiner påvirkes av om du er syk eller frisk. Når vi måler "senkningen" ("blodsenkningen"), er det slike generelle forandringer i blodet som registreres.

Prøveglass

Når blodet ditt plasseres i et høyt, tynt rør, vil de røde blodlegemene gradvis synke ned mot bunnen av røret. Ved en inflammasjon vil cellene ha en tendens til å klumpe seg. Siden disse klumpene er tettere enn de enkelte cellene, synker de ned raskere. Senkningsreaksjonen forteller oss hvor mye de røde blodcellene synker sammen i løpet av en time. Jo lengre ned de røde blodcellene synker, jo kraftigere er den inflammatoriske reaksjonen i immunsystemet - og jo høyere er SR. 

Senkningen er en prøve som har vært brukt i mange år. Den kan virke noe gammeldags med dagens teknologi, men SR er faktisk fortsatt en av de hyppigst brukte testene både i allmennpraksis og på sykehus.

Når brukes senkningen?

Testen blir spesielt mye brukt til påvisning og utredning av kroniske betennelsestilstander. Hovedindikasjonene er:

Senkningsreaksjonen ble tidligere brukt mye som et infeksjonsmål, men senkningen er i dag delvis erstattet av en prøve som kalles CRP ved akutte infeksjoner. CRP stiger raskere ved infeksjoner enn SR, og den normaliseres tidligere. Likevel har SR fortsatt en plass i akuttutredningen av infeksjons- og betennelsessykdommer, særlig hvis sykdommen har pågått en tid.

Normalverdiene for senkningen

Senkningen er en enkel blodprøver som ikke krever noen pasientforberedelser.

Resultatet av senkningen rapporteres som lengden i millimeter som de røde blodcellene har sunket i løpet av en time. Normalverdiene for denne prøven er satt opp ut i fra gjennomsnittlige verdier, noe som gir rom for individuelle variasjoner. Enkelte har konstant høyere verdier enn det som fremgår av normalverdiene, uten at dette er uttrykk for noe galt. Normalområdene er:

  • Menn
    • 0-50 år: 2 - 15 mm
    • Over 50 år: 2 - 20 mm
    • Over 85 år: 2 - 30 mm
  • Kvinner
    • 0-50 år: 2 - 20 mm
    • Over 50 år: 2 - 30 mm
    • Over 85 år: 2 - 42 mm

Hvordan vurderes senkningsresultatet?

Bare verdier over normalområdet har betydning. Denne prøven vil ikke kunne gi noe eksakt svar på om du har sykdom eller ikke, men den vil i mange sammenhenger være nyttig tilleggsinformasjon for legen i hans eller hennes kliniske arbeid. En forhøyet senkning forteller heller ikke hva som er galt, men det er altså en indikator på at "noe kan være galt".

Vil du vite mer?