Informasjon

SR - "senkning"

Senkningsreaksjonen, SR, inngår svært ofte i de blodprøvene en lege rekvirerer. En forhøyet SR kan bety at noe er galt, men den sier ikke noe om hva som er galt.

[imported]
[imported]

Hva er SR?

Blodsenkning, SR, er en prøve som gjenspeiler at blodets fysiske egenskaper forandres ved forskjellige sykdommer eller forandringer i kroppen. Blodets sammensetning av celler og proteiner påvirkes av om du er syk eller frisk. Når vi måler "senkningen" ("blodsenkningen"), er det slike generelle forandringer i blodet som registreres.

Prøveglass

Prinsippene for senkningsreaksjonen er at vi ser hvor mye de røde blodcellene synker sammen i løpet av en time. Det hele blir gjort under standardbetingelser, dvs. at det er bestemte regler som gjelder for utføringen av testen.

SR er en prøve som har vært brukt i mange år. Den kan virke noe gammeldags med dagens teknologi, men SR er faktisk fortsatt en av de hyppigst brukte testene både i allmennpraksis og på sykehus.

Når brukes SR?

Testen blir spesielt mye brukt til påvisning og utredning av kroniske betennelsestilstander. Hovedindikasjonene er:

 • Utredning av uklare sykdomstilstander, særlig revmatiske sykdommer, infeksjoner, bindevevssykdommer, kreftsykdommer
 • Følge forløpet av betennelsessykdommer
 • Diagnostisere betennelse i tinningpulsåren

SR ble tidligere brukt mye som et infeksjonsmål, men SR er i dag delvis erstattet av en prøve som kalles CRP ved akutte infeksjoner. CRP stiger raskere ved infeksjoner enn SR, og den normaliseres tidligere. Likevel har SR fortsatt en plass i akuttutredningen av infeksjons- og betennelsessykdommer, særlig hvis sykdommen har pågått en tid.

Hvordan er normalverdiene?

Normalverdiene for denne prøven er satt opp ut i fra gjennomsnittlige verdier, noe som gir rom for individuelle variasjoner. Enkelte har konstant høyere verdier enn det som fremgår av normalverdiene, uten at dette er uttrykk for noe galt. Normalområdene er:

 • Menn
  • 0-50 år: 2 - 15 mm
  • Over 50 år: 2 - 20 mm
  • Over 85 år: 2 - 30 mm
 • Kvinner
  • 0-50 år: 2 - 20 mm
  • Over 50 år: 2 - 30 mm
  • Over 85 år: 2 - 42 mm

Hvordan vurderes resultatene?

Bare verdier over normalområdet har betydning. Denne prøven vil ikke kunne gi noe eksakt svar på om du har sykdom eller ikke, men den vil i mange sammenhenger være nyttig tilleggsinformasjon for legen i hans eller hennes kliniske arbeid. En forhøyet senkning forteller heller ikke hva som er galt, men er altså en indikator på at "noe kan være galt".

Vil du vite mer?