Informasjon

CRP

Ved CRP analyserer man et par dråper med blod for å måle om det er en betennelse i kroppen. Den vanligste metoden for å hente ut blod til en slik prøve, er ved et lite stikk i fingeren.

CRP skal normalt være under 5 mg/L både for menn og kvinner.
CRP skal normalt være under 5 mg/L både for menn og kvinner.

Hopp til innhold

Hva er CRP?

CRP står for C-reaktivt protein. Proteinet produseres i leveren, og det har en funksjon i forbindelse med betennelsesreaksjoner i kroppen. For at kroppen skal kunne bekjempe infeksjoner og betennelser (inflammasjon) lager den forskjellige stoffer som gjør at forsvarsreaksjoner blir satt i gang, og at reaksjoner starter på det rette stedet. CRP er et slikt stoff. Man vet ikke med sikkerhet hvilke funksjoner proteinet har, men man vet at det deltar i prosessen og at det kan brukes som et mål på hvor kraftig en infeksjon er.

Høye verdier i plasma kan ses 6-12 timer etter at en sykdomsprosess har startet, og etter hvert kan konsentrasjonen stige fra normalt mindre enn 5 mg/L til mer enn 200 mg/L. Når sykdommen tilheler, synker CRP hurtig, da halveringstiden i plasma er omkring 15-25 timer.

I første rekke sees høy CRP ved sykdommer karakterisert av celledød (nekrose), som ved bakterielle infeksjoner, sterile nekroser som akutt hjerteinfarkt, etter kirurgiske inngrep, visse kroniske inflammasjoner og stundom ved kreftsykdommer. CRP øker som regel ikke, eller bare litt, ved ukompliserte virusinfeksjoner. I motsetning til blodsenkningen (SR) øker CRP lite under svangerskap.