Informasjon

CT av bukhulen

Undersøkelsen

Se animasjon av CT-undersøkelse

CT kan utføres på to forskjellige måter: Som en serie av enkeltbilder eller som et sammenhengende bildeopptak ved såkalt spiral-CT. Alle moderne CT-maskiner benytter flere rekker med detektorer i avbildningen, dette gjør at maskinen kan registrere større og mer detaljerte volum på kortere tid.

Serie av enkeltbilder

Buken avbildes i mange horisontale skiver, såkalte tverrsnittsbilder. Et og et tverrsnittsbilde blir tatt. Mens tradisjonell røntgen gir et "flatt", todimensjonalt bilde der organ i fremre del av kroppen ligger over organ lengre bak, fremstiller CT bilder uten at organer skygger for underliggende organer. Med bearbeiding av bildesignalene i en datamaskin kan man sette snittene sammen til den fremstillingen man ønsker, f.eks. et utsnitt eller et tredimensjonalt bilde. Kontrastinnsprøyting kan gjøre svulster og betennelsessykdommer bedre fremstilt gjennom å synliggjøre blodforsyning.

Spiral-CT

Spiral CT fungerer på den måten at pasienten flyttes kontinuerlig gjennom et strålefeltet dannet av sirkulerende bevegelsener av røntgenkilden og detektorer. Det betyr at større områder kan avbildes i én omgang over kortere tid. Registreringeene blir altså gjort i en spiral. Informasjon lagres og bearbeides av en datamaskin. Datamaskinen bruker så denne informasjonen til å lage snittbilder og eventuelt tredimensjonale bilder.

Forrige side Neste side