Informasjon

CT av lever, galleveier og milt

Undersøkelsen

CT kan utføres på to forskjellige måter: Som en serie av enkeltbilder eller som et sammenhengende bildeopptak ved såkalt spiral-CT.

Serie av enkeltbilder

Denne måten å fremstille CT-bilder på er først og fremst av historisk betydning, da de aller fleste maskiner bruker spiral-teknologien i dag.

Organene som undersøkes, avbildes i mange horisontale skiver, såkalte tverrsnittsbilder. Et og et tverrsnittsbilde blir tatt. Mens tradisjonell røntgen gir et "flatt", todimensjonalt bilde der organ i fremre del av kroppen ligger over organ lengre bak, fremstiller CT bilder uten at organer skygger for underliggende organer. Med bearbeiding av bildesignalene i en datamaskin kan man sette snittene sammen i et tredimensjonalt bilde. Supplert med kontrastinnsprøyting kan svulster og betennelsessykdommer fremstilles gjennom å synliggjøre blodforsyning.

Spiral-CT

Ved spiral-CT flyttes pasienten kontinuerlig gjennom strålefeltet slik at de sirkulerende bevegelsene av røntgenkilde og detektorer danner registreringer i en spiral (moderne CT-maskiner har som regel flere detektorer, og gjør registreringer i mange retninger samtidig). En datamaskin lagrer og bearbeider denne informasjon og gir en fremstilling av bildene som et kontinuerlig volum. Det innebærer at større områder kan avbildes i én omgang over kortere tid. Volumdataene brukes så av datamaskinen til å lage snittbilder og eventuelt tredimensjonale bilder.

Forrige side Neste side