Informasjon

Scintigrafi av hjernen

Hjernescintigrafi skaffer informasjon om blodsirkulasjon og hjernefunksjon i ulike områder av hjernen. Alternative undersøkelser som CT og MR viser først og fremst forandringer i hjernens struktur.

Hva er scintigrafi?

Scintigrafi er en undersøkelse der kroppen tilføres små mengder radioaktive stoffer (isotoper). Undersøkelsen foregår i to etapper. Først sprøytes de radioaktive stoffene direkte inn i blodet. Disse stoffene er laget slik at de først og fremst konsentreres i de organene i kroppen man ønsker å undersøke. Dette kan ta noe tid, slik at det er ventetid mellom innsprøytingen og bildeopptaket. Ved hjelp av et apparat som registerer den radioaktive strålingen fra stoffene, dannes det et bilde - et scintigram. Bildet er en samling punkter og gir ikke noen presis fremstilling av de organene som studeres, men informasjonen kan være til stor nytte for å løse ditt medisinske problem. Denne delen av undersøkelsen tar ca. 2 timer.

Hva er hjernescintigrafi?

Hjernescintigrafi skaffer informasjon om blodsirkulasjon og hjernefunksjon i ulike områder av hjernen. Alternative undersøkelser som CT og MR viser først og fremst forandringer i hjernens struktur, men har likevel ført til mye mindre bruk av hjernescintigrafi. PET er en annen undersøkelse som har redusert behovet for hjernescintigrafi.

Normal hjernescintigrafi viser normal blodstrøm i blodårer både inne i og utenpå hjernen. Det ses også normal fordeling av blodet med høyest opptak (blodstrøm) i hjernebarken, basalgangliene, thalamus og perifere cortex, og mindre opptak i den sentrale hvite substansen og ventriklene

Nye radiofarmaka som har evnen til å trenge inn i hjernevevet (passerer blodhjerne-barrieren), og utvikling av en ny bildemetode, SPECT (single photon emission computed tomography) har økt interessen for hjernescintigrafi igjen. SPECT teknologi muliggjør fremstilling av tredimensjonale bilder av vev dypt inn i hjernen der bildene er tatt fra ulike vinkler. PET scanning (positron emission tomography) er en annen ny metode som er mer effektiv enn SPECT til å stille diagnoser om hjernens funksjon, men SPECT er mindre kostbart og har vært mer tilgjengelig.

Indikasjoner

  • Demensutredning
  • Til å bestemme hjernedød
  • Til å påvise betennelse i hjernen, encefalitt
  • Nyttig i diagnostikken av vannhode (hydrocephalus), til å lokalisere epileptiske områder, til å vurdere stoffskifte i hjernen, til å vurdere hjernesvulster og i utredningen av utviklingsforstyrrelser hos barn

Undersøkelsen

Du skal være avslappet og skjermet for forstyrrelser. Hodet må være i ro under undersøkelsen. Det radioaktive stoffet sprøytes inn i blodet (intravenøst). Bildeopptak kan starte straks innsprøytingen er avsluttet eller etter ca. 1 time. Mens du ligger blir SPECT-bilder tatt fra hele omkretsen av hodet.

Pasientforberedelser

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser fra din side. Du må ligge helt i ro under undersøkelsen for at bildene skal få tilfredsstillende kvalitet. Dette tar ca. 45-60 min.

Hvilke funn kan man gjøre?

Unormale blodstrømmer kan være tegn på en lang rekke tilstander. Hjernescintigrafi kan brukes i diagnostikken av Alzheimers sykdom, slag, andre former for demens, krampetilstander og epilepsi, systemisk lupus erytematosus, Huntingtons sykdom, Parkinsons sykdom, hjernedød.