Informasjon

Ultralyd av kvinnelige kjønnsorganer

Temaside om Korona

Indikasjoner

Spesialister gjør ultralyd som ledd i en vanlig gynekologisk undersøkelse. Ultralyd er den foretrukne undersøkelsen ved utredning av oppfylninger i nedre del av bekkenet. Undersøkelsen er særlig nyttig til å skille mellom cyste (væskefyllt hulrom) og fast svulst. Ved blødninger etter at menstruasjonen er opphørt, gjøres det ofte ultralyd. Noen ganger gjøres ultralyd for å bekrefte at en spiral ligger på plass. I utredningen og behandlingen av ufrivillig barnløshet brukes ultralyd rutinemessig. Ved kreftsykdommer i bekkenet inngår undersøkelse med ultralyd som en del av oppfølgingen og kontrollen av sykdommen.

Funn ved ultralydundersøkelser gir ikke i alle sammenhenger sikre diagnoser. Funnene må vurderes i sammenheng med andre opplysninger.

Forrige side Neste side