Informasjon

Ultralyd av kvinnelige kjønnsorganer

Temaside om Korona

Pasientforberedelser

Ved transvaginal ultralyd er det viktig med tom urinblære, og man vil ofte bli bedt om å late vannet før undersøkelsen. Ved transabdominal ultralyd kan det være en fordel med full urinblære. Kvinner som har spesielle grunner (se ovenfor), bør derfor ikke late vannet like før undersøkelsen.

Forrige side Neste side