Informasjon, tilstand

Apekopper

Apekopper er en infeksjonssykdom forårsaket av apekoppvirus. De første symptomene på sykdommen er influensalignende. Etter en til tre dager vil utslettet dukke opp.

Hva er apekopper?

Apekopper er en infeksjonssykdom forårsaket av apekoppvirus - på engelsk kalles sykdommen monkeypox. Sykdommen forårsaker et utslett med blemmer som utseendemessig ligner på vannkopper. 

Apekopper er en zoonose, det vil si en sykdom hos dyr som også kan smitte til mennesker. Den er utbredt hos aper og gnagere i Vest- og Sentral-Afrika, og gir stadige utbrudd av infeksjoner hos lokalbefolkningen.  

Forekomst

I Nigeria har det vært et pågående utbrudd fra 2017. I Europa har det inntil i år kun vært registrert enkelttilfeller, alle med kjent importsmitte fra tropiske strøk i Afrika. 

I mai 2022 er det rapportert over 50 tilfeller fra flere europeiske land, og denne gangen har man ikke klart å identifisere noe importert tilfelle. Smittespredning har først og fremst funnet sted i miljøer hos menn som har sex med menn. Det er beskrevet ett tilfelle i Sverige, og ett tilfelle i Norge hos person smittet i utlandet. (per 31.5.2022)  

Årsaker

Sykdommen smitter fra dyr til mennesker ved dyrebitt eller direkte kontakt med dyr eller blod/kjøtt fra smittede dyr i tropiske Afrika. Videre smitte mellom mennesker kan skje ved direkte dråpesmitte, og det angis at det kreves tett kontakt med en smittet for at dette skal skje. Smitteoverføring skjer også ved direkte hudkontakt, eller kontakt med kroppsvæsker fra smittet person. En person regnes som mulig smitteførende helt til siste skorpe er falt av og huden under er hel. 

Sykdommen er generelt lite smittsom, slik at det ikke er fare for omfattende utbrudd. 

Symptomer og tegn

Inkubasjonstiden - det vil si tiden fra smitte til de første symptomene melder seg, er vanligvis 6-14 dager, men kan være helt opp til 21 dager. 

De første symptomene er influensalignende allmennsymptomer med feber, ev. muskel- og ryggverk, stivhet, hodepine, trøtthet. Etter 1-3 dager dukker det opp røde flekker som etter kort tid omdannes til væskefylte blemmer. Blemmene vil etter hvert tørke inn med skorpedannelse, og skorpene faller av. Total varighet av sykdommen med allmennsymptomer og utslett, fram til huden er helt normal, er 3-5 uker. 

Utslettet starter oftest i ansiktsregionene, og sprer seg i løpet av få dager til armer og ben, inkludert håndflater og fotsåler. Antall blemmer kan variere fra ganske få og til hundrevis, som i illustrasjonen øverst. 

Diagnostikk

Dersom en person har vært utsatt for kjent smitte, kan diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomene. Diagnosen bekreftes ved at viruset kan påvises direkte i prøver tatt fra hudblemmer ved såkalt PCR-teknikk. Prøver tas kun i samarbeid med spesialisthelsetjenesten eller Folkehelseinstituttet, og det må tas spesielle forholdsregler i forbindelse med prøvetaking og forsendelse. 

Behandling

Det finnes ingen godkjent behandling for denne tilstanden. Det europeiske smittevernbyrået (EMA) har godkjent ett medikament på bakgrunn av positive studier hos dyr, men dette medikamentet er enda ikke tilgjengelig i Norge. Ev. medikamentell behandling er bare aktuelt i alvorlige tilfeller. 

Personer som er syke med apekopper må isoleres hjemme. 

Apekoppvirus er beslektet med koppevirus (variola) som ble utryddet av WHO i 1980, etter en verdensomspennede vaksinering. Denne vaksinen er beregnet å gi mer enn 85% beskyttelse også mot apekopper. I Norge er mange personer som er født før 1976 sannsynligvis fortsatt noe beskyttet mot smitte på grunn av tidligere koppevaksine.  

Forløp og prognose

Sykdommen starter 6-14 dager etter smitte med allmennsymptomer, etter 1-3 dager kommer det et utslett - røde flekker som etter kort tid omdannes til væskefylte blemmer. Blemmene brister med skorpedannelse, skorpene faller etter hvert av og huden blir igjen normal. Totalt tar hele prosessen vanligvis 3-5 uker. 

Sykdomforløpet er vanligvis mildt, og tilstanden går over av seg selv. I Europa har det ikke vært registrert noen dødsfall på grunn av apekopper. 

I Nigeria har det vært et større utbrudd siden 2017, og her har dødeligheten vært ca. 3% - høyest dødelighet hos barn med svekket allmenntilstand.