Informasjon

Covid-19, forkjølelse eller allergi?

Symptomene på covid-19, forkjølelse, influensa og allergi kan være nokså like. I denne artikkelen kan du lese om hvilke symptomer som er mest dominerende ved de ulike tilstandene.

Temaside om Korona

Covid-19 har blitt påvist ved testing hos over 120 millioner mennesker, og det er registrert over 2,6 millioner dødsfall.

Dødelighet som følge av infeksjonen øker med alderen, og med underliggende sykelighet. Det er først og fremst eldre med svekket helse som blir syke og dør, mens barn og ungdom sjeldnere blir syke, og dødeligheten er nær null. 

Smittespredning ved covid-19, forkjølelse og influensa skjer hovedsakelig ved dråpesmitte. Det vil si ved dråper fra hoste eller nysing. Kontaktsmitte via kontaminerte overflater er også mulig.

Covid-19

Covid-19 er en akutt luftveissykdom forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Ikke alle som blir smittet av viruset får symptomer.  

De typiske symptomene er at man omtrent 5 til 6 dager (variasjon fra 2 til 14 dager) etter smitte får irritasjon i halsen og tørrhoste. Noen får feber og etter hvert tung pust. Hovedsymptomene er altså feber, hoste og tung pust. 

Andre vanlig forekommende symptomer ved covid-19 er svekket lukte- og smakssans, hodepine og slapphet - og sjeldnere muskelverk, sår hals eller rennende og tett nese. Nysing forekommer sjelden. Noen blir også kvalm og uvel, og det er rapportert tilfeller med løs mage og magesmerter.  

Forkjølelse

Forkjølelse er en akutt luftveisinfeksjon, oftest forårsaket av såkalte rhinovirus, men kan også forårsakes av andre virusarter, blant annet ulike uskyldige former av koronavirus. 

Forkjølelser gir de typiske symptomene sår hals, snørr og tett nese, og mange nyser. Små barn kan ofte få kortvarig feber, men hos voksne er feber uvanlig, og man blir ikke tung i pusten i hvile. 

Man kan også ved en forkjølelse merke hodepine, slapphet og nedsatt lukte- og smakssans - på grunn av tett nese. Men muskelverk er svært sjelden. 

Influensa

Influensa er en akutt luftveissykdom forårsaket av ulike type influensa-virus. De første symptomene er oftest irritasjon eller sårhet i halsen, litt hoste, men etter kort tid feber og muskelverk, og man blir generelt medtatt. Hodepine og slapphet er vanlig. Oftest er det lite plager med nesetetthet, og nysing er uvanlig. Man blir vanligvis heller ikke tung i pusten. 

Influensa er som covid-19 farligst for de eldre med underliggende sykdom. Begge virusene kan forårsake lungebetennelse, eller på grunn av svekket motstandskraft kompliseres av en lungebetennelse forårsaket av bakterier ("ettersykdom").

Allergi

Pollenallergi, også kalt høysnue, er en betennelse i slimhinner i øyne og nese. Betennelsen skyldes ikke virus, men er en allergisk reaksjon overfor pollen. Symptomene er akutt innsettende nesetetthet, ofte uttalt nysing, og røde og rennende øyne - eventuelt kun symptomer fra nese eller øyne. Kløe i øyne og nese er vanlig, og litt kløe i halsen kan noen ha. Men man får ikke feber eller muskelverk, og sjelden hoste eller generell sykdomsfølelse, og tung pust er uvanlig. 

Noen med pollenallergi har også astma, og kan oppleve forverring av astma med økende tung pust. Da er det viktig å bruke astma-medisiner og allergidempende medisiner. 

Plagene melder seg på varme og tørre dager om våren, og de fleste gjenkjenner symptomene straks de melder seg. 

Hva gjør vi ved akutte luftveisplager?

Rundt 80 prosent av alle med covid-19 får et mildt forløp med hoste, eventuelt sårhet i halsen og kanskje lett feber. I slike tilfeller kan det være vanskelig å skille sykdommen fra en lett forkjølelse eller influensa. Under den pågående pandemien anbefales det at man ved slike symptomer tar en koronatest og holder seg hjemme, i påvente av resultatet. 

For alle gjelder at dersom man får økende symptomer, spesielt dersom man merker at man blir tung i pusten eller må puste raskere, eller får økende feber og blir mer medtatt, må man ta kontakt med fastlege eller legevakt for videre rådgivning. Da er kan det være aktuelt med akuttvurdering hos lege, eventuelt med innleggelse i sykehus.