Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Langvarige symptomer etter covid-19, eller "long covid" , kan blant annet være tretthet, hodepine, redusert hukommelse og konsentrasjon. De fleste som gjennomgår covid-19, får ikke langvarige symptomer.

Hva er langvarige symptomer etter covid-19?

Det finnes ennå ikke fastlagte kriterier for hva langvarige symptomer, eller senfølger, etter covid-19 er. Covid-19 er en ny sykdom som vi fortsatt har begrenset kunnskap om, det samme gjelder følgene av denne virussykdommen.

Det foreligger etterhvert mange rapporter på at en rekke ulike symptomer kan vedvare etter covid-19. Hyppigst rapporteres utmattelse, slapphet etter anstrengelser og vansker med hukommelse og konsentrasjon. Internasjonalt eksisterer ulike begrep og definisjoner –long covid, post covid, post-akutt covid, kronisk covid-19. 

Det har i løpet av de siste årene vært foreslått flere kriterier vedrørende varigheten av langvarige symptomer etter covid-19. Den har vært foreslått minimum 28 dager, 12 uker og 6 måneder. Verdens Helseorganisasjon foreslår 3 måneder. Det diskuteres hvorvidt fenomenet skiller seg fra postviral utmattelse eller ei.

Les mer om covid-19

Neste side