Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Forekomst

Forekomsten av langvarige symptomer er kartlagt i flere studier. Resultatene variererer og dette skyldes til dels at det benyttes ulike definisjoner på tilstanden. Forekomst varierer også ut ifra utvalget som er studert – mange av studiene har sett på forekomsten blant personer som har vært innlagt på sykehus. Andre studier ser på alle som har testet positivt for SARS-CoV-2, eller på alle som ut ifra sykehistorien har gjenngått covid-19.

Internasjonalt er det rapportert at rundt én av ti av de som har testet positivt for SARS-CoV-2, synes å ha symptomer i mer enn tre uker. I Norge er det til nå sett at langvarige plager utover to måneder etter en koronavirus infeksjon først og fremst forekommer hos de som har hatt et alvorlig sykdomsforløp. De fleste som gjennomgår covid-19, vil altså ikke få langvarige plager. 

Forrige side Neste side