Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien og symptomene. Det er ingen test som kan påvise langvarige symptomer etter covid-19, men det må gjøres undersøkelser for å utelukke at det foreligger annen sykdom som årsak til plagene.

Covid-19 har vist seg å kunne utløse annen alvorlig sykdom, slik som blodpropp, lungebetennelse,  hjerterytmeforstyrrelser, betennelse i hjertemuskelen eller i hjerteposen, hjerteinfarkt, hjerneslag med fler. I tillegg er risiko for alvorlig infeksjon større hos personer med kronisk sykdom, slik som diabetes. Det er derfor viktig å vurdere om det foreligger andre alvorlige årsaker ved langvarige plager eller plager oppstått etter gjennomgått covid-19. I tillegg må eventuell grunnsykdom kontrolleres.

Hos barn er det i sjeldne tilfeller sett utvikling av en betennelsesreaksjon i flere organer en tid etter gjennomgått covid-19. Les mer om multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C).

Forrige side Neste side