Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Behandling

Kunnskapen vi har om langvarige effekter av covid-19 og behandling av disse er fortsatt begrenset.

Det er flere tiltak du selv kan gjøre. Vi har ikke kunnskap nok per i dag til å si hva som sikkert hjelper mot langtidseffektene, men det er god grunn til å tro at tiltak som har effekt ved andre tilstander med tilsvarende symptomer, også kan ha effekt hos de med langvarige symptomer etter covid-19. 

Fysisk aktivitet: Tilpasset fysisk aktivitet anbefales ved en rekke tilstander. Vi vet at fysisk aktivitet har en rekke gevinster – blant andre positiv effekt på humør, velvære, en smertelindrende effekt, bedre søvn og bedre lungefunksjon. Hvilken form for fysisk aktivitet, mengde og intensitet som fungerer best ved langvarige plager etter covid-19, vet vi ikke. Generelt anbefales en gradvis opptrapping av fysisk aktivitet, gjerne i henhold til en fastlagt plan. Om plagene forverres (tungpust, alvorlig tretthet eller uttalte muskelsmerter), reduseres intensiteten. Ofte og lite kan se ut til å være mest hensiktsmessig, mye og god hvile anbefales.

Pusteøvelser: Det er sett at etter sykdom eller langvarig hoste kan pustemønsteret endres. Om du bruker mellomgulvet mindre og utvendig pustemuskulatur i nakke og skuldre mer, kan potensielt tungpust og tretthet øke. Hos personer med kols har studier vist at hjemmebaserte pusteøvelser kan forbedre lungefunksjon, treningskapasitet og helserelatert livskvalitet. Med bakgrunn i dette kan det tenkes at pusteøvelser kan bidra til å bedre pustemønsteret og øke den fysiske kapasiteten ved langvarig tungpust etter covid-19.

Opptrening av luktesans: Det er sett effekt hos personer med bortfall av luktesans etter blant annet hjerneskader og virusinfeksjoner. Slik opptrening kan bestå av gjentatte daglige korte sesjoner der du lukter på ulike ting, gjerne lukter du liker eller har en eller annen tilknytning til slik som appelsin- eller sitronskall, kaffe, vanilje, rose eller eukalyptus. Lukt med små lette sniff på de utvalgte tingene i til sammen fire minutter morgen og kveld i fire til seks måneder. Lukt 20 sekunder på hvert element, prøv å huske hvordan det lukter.

Nettbasert kognitiv terapi: Det er vist at nettbasert veiledet behandling kan ha god effekt ved angst, depresjon og søvnvansker. Det finnes ulike nettbaserte ressurser, blant annet på helsenorge.no. Noen kommuner tilbyr også denne formen for behandling.

På NHI.no finner du gratis nettbasert egenterapi, eksempelvis:

Les mer i brosjyre om egenmestring etter covid-19. Her finner du grunnleggende øvelser og veiledning til voksne som har vært innlagt på sykehus med covid-19. 

Les mer om: Råd ved utmattelse etter covid-19

Forrige side Neste side