Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Når kontakte lege?

Har du alvorlige symptomer – ta kontakt med helsetjenesten umiddelbart. Dette kan skyldes alvorlige følgetilstander av covid-19, annen nyoppstått alvorlig sykdom eller forverring av eksisterende sykdom.

Har du milde eller moderate symptomer som har vedvart i mer enn fire uker etter covid-19, og plager av en grad som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen, anbefales det å  ta kontakt med fastlegen. Behandling kan bestå av støttende tiltak, demping av symptomer og i noen tilfeller rehabiliteringstiltak, enten i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.

Forrige side Neste side