Informasjon, tilstand

Covid-19, langvarige symptomer

Forløp og prognose

Forløpet er enda ikke kjent, men i en norsk studie ble det sett på bruken av helsetjenester for covid-19 mellom mars og november 2020. Det ble funnet liten eller ingen økning i bruken av helsetjenester utover de første to månedene etter smitte, hos de med mildt sykdomsforløp.

Forrige side Neste side