Informasjon

Covid-19, nytt koronavirus

Forløp og prognose

Over 80 prosent har hatt milde til moderate sykdomsforløp der symptomene har vart i én til to uker. Hos pasienter med mer alvorlige forløp har den akutte fasen vart rundt tre til seks uker. I begynnelsen kunne også disse pasienter kun ha milde symptomer, for å så oppleve en betydelig forverring etter omtrent fem til sju dager. 

Selv om barn og yngre voksne vanligvis har hatt milde forløp, har likevel noen få blitt rammet av alvorlig covid-19. Men eldre personer, røykere, overvektige, personer med samtidige andre sykdommer (komorbiditet) og personer med nedsatt immunforsvar har vært mest utsatt for alvorlige forløp og komplikasjoner. Innleggelse har vært aktuelt ved mistanke om utvikling av alvorlig sykdom og noen ganger også ved moderate tilfeller. 

Opptil hver tredje pasient som ble innlagt i sykehus med covid-19, har hatt behov for intensivbehandling. Sviktende lungefunksjon har vært hovedproblemet hos mange. Men også andre organer har sviktet, for eksempel nyrene, hjertet, eller leveren. Noen har fått blodforgiftning eller forstyrrelser av blodets evne til å danne og løse opp små blodpropper (koagulasjonssystemet). 

Sykdommens dødelighet stiger med økende alder. Cirka 1 av 25 000 smittede i aldersgruppen 0-34 år døde av sykdommen. Derimot var dødeligheten blant de aller eldste 1 av 4.

Forrige side Neste side