Informasjon

Infeksjoner med enterovirus

Enterovirusinfeksjoner kan forårsake et vidt spektrum av sykdommer hos mennesker, hyppigst blant barn og spedbarn. Det kan være utslettsykdommer, hjernebetennelser, øyebetennelser, luftveisinfeksjoner eller betennelser i nervesystemet.

Hva er enterovirus?

Enterovirus finnes i tarmkanalen og i luftveiene hos de fleste av oss. Entero betyr tarm, og navnet betyr at dette i første rekke er virus som finnes i tarmkanalen. Viruset spres mellom mennesker fra avføring til munn (fekal-oral smitte) eller ved hoste ved infeksjon i luftveiene. Entertovirusgruppen (EV) omfatter også polio-virus som kan fremkalle poliomyelitt. Denne tilstanden er utryddet i den vestlige verden. De øvrige enterovirus-infeksjonene kan forårsake ulike sykdommer hos mennesker i alle aldre, men infeksjonene forekommer hyppigst blant barn og spedbarn. Infeksjonen forløper ofte uten symptomer, eller den kan arte seg som en uskyldig febersykdom, utslettsykdom, luftveisinfeksjon, øyebetennelse, hjertebetennelse eller betennelse i nervesystemet.

Gråtende spedbarn

Hovedgruppen enterovirus er inndelt i undergrupper. Hver undergruppe er igjen inndelt i ulike serotyper:

  • Poliovirus - serotyper 1-3
  • Coxsackievirus gruppe A - serotyper 1-22
  • Coxsackievirus gruppe B - serotyper 1-6
  • Echovirus - serotyper 1-9, 11-21, 24-27 og 29-33
  • Enterovirus (EV) - serotyper 68-71 (undergruppe med samme navn som hovedgruppen)

Det finnes over 100 forskjellige serotyper av de ulike enterovirus.

Neste side