Informasjon

Infeksjoner med enterovirus

Enterovirus-infeksjoner kan forårsake et vidt spektrum av sykdommer hos mennesker, hyppigst blant barn og spedbarn. Det kan være utslettsykdommer, hjernebetennelser, øyebetennelser, luftveisinfeksjoner eller betennelser i nervesystemet.

Forekomst

Enterovirusinfeksjoner opptrer i alle årstider, men i vår del av verden er smittefaren størst sommer og høst. Alle aldersgrupper kan rammes av enterovirus, men spedbarn og barn er mest utsatt.

Hvert år diagnostiseres 500 til 1000 tilfeller med enterovirusinfeksjon i Norge. Flesteparten av dem som tester positivt er de som er så syke at de er innlagt i sykehus. Det utføres sjeldnere testing i primærhelsetjenesten ved disse sykdommene. 

Forrige side Neste side