Informasjon

Infeksjoner med enterovirus

Smitte

Virussmitte overføres fra luftveiene og fra avføring. Særlig spedbarn og småbarn som bruker bleier, synes å være hyppige smittekilder. Blant voksne har 30-80 prosent antistoffer mot de vanligste enterovirus-serotypene, som bevis på at de har hatt disse infeksjonene tidligere. Noen virustyper kan utløse lokale epidemier (eks. EV-D68), mens andre serotyper (echovirus 9, 11 og 30) kan forårsake store, verdensomspennende utbrudd (pandemier).

Enterovirus type 71 (EV-71) har forårsaket større epidemier med hånd-fot-munn sykdom. I USA har det vært utbrudd med sykdom i sentralnervesystemet som følge av EV-71, og i 2014 var det en epidemi forårsaket av EV-D68 i hele USA.

Inkubasjonstiden, tiden det tar fra du smittes til du blir syk, er vanskelig å fastslå presist, og varierer med typen sykdom. Vanligvis er den 3 til 10 dager. Kortvarige febersykdommer kommer ofte etter en inkubasjonsperiode på 3-5 dager. Smittefaren er sannsynligvis størst de første to ukene etter at infeksjonen har brutt ut.

Forrige side Neste side