Informasjon

Infeksjoner med enterovirus

Enterovirus-infeksjoner kan forårsake et vidt spektrum av sykdommer hos mennesker, hyppigst blant barn og spedbarn. Det kan være utslettsykdommer, hjernebetennelser, øyebetennelser, luftveisinfeksjoner eller betennelser i nervesystemet.

Diagnostikk

De fleste enterovirus kan påvises ved laboratorieanalyser i sykehus, enten ved at man påviser viruset i avføringen, i ryggmargsvæske eller i prøve fra svelget. Eventuelt kan man i laboratorier også dyrke fram viruset. En nøyaktig påvisning av viruset gjøres som regel kun i de tilfellene der sykdom fører til innleggelse i sykehus.

Forrige side Neste side