Informasjon

Er Tamiflu verd pengene?

I mange land anbefales Tamiflu i behandlingen av influensa. Men er Tamiflu verd pengene?

Tamiflu (Oseltamivir)
Tamiflu (Oseltamivir)

Pressemelding fra The International Society of Drug Bulletins (ISDB)

I mange land er oseltamivir (Tamiflu®) anbefalt i behandlingen av influensa. Over 300 større bedrifter på verdensbasis har opprettet sine egne lagre med oseltamivir, det samme har en del myndigheter i utviklede land (blant annet i Norge), samt Verdens Helseorganisasjon (WHO) - for å ha i beredskap i tilfelle det skal oppstå en ny type verdensomspennende (pandemisk) influensa.

Det er noe uklarhet om hva vi vet om virkningen av oseltamivir i behandling og forebygging av vanlig influensa, og hva vi vet om dets effekt i behandling eller forebygging av komplikasjoner under en tenkt ny type influensa pandemi.

Vanligvis er influensa en mild og selvbegrensende infeksjon, og det finnes ingen dokumentasjon for at oseltamivir reduserer forekomsten av alvorlige influensakomplikasjoner, verken blant friske folk eller i risikogrupper. I beste fall reduserer oseltamivir influensasymptomene med én dag, noe som er uten betydning. Det er ingen dokumentasjon for at oseltamivir forhindrer spredning av influensa til nære kontakter av influensasmittede pasienter under et utbrudd.

Oseltamivir gir ofte kvalme og brekninger, og det er en økende samling bevis for at oseltamivir kan forårsake alvorlige bivirkninger som atferdsforstyrrelser og plutselig død på grunn av dempet pusteevne. Amerikanske helsemyndigheter (FDA) har gått ut med advarsler mot dette.

The International Society of Drug Bulletins (ISDB) oppfordrer helsepersonell og folk flest om å unngå å bruke oseltamivir ved vanlig influensa, som følge av den økende bevismengden om at oseltamivir gjør mer skade enn gavn. Oseltamivir er ikke verd pengene ved vanlig influensa.

ISDB oppfordrer WHO om å stanse hamstringen av oseltamivir siden det ikke finnes sterke bevis for at medikamentet kan være nyttig under en ny type influensapandemi. WHOs hamstring av oseltamivir bidrar til å legitimere og forsterke den nytteløse bruken av oseltamivir.

Hvem er The International Society of Drug Bulletins (ISDB)?

ISDB er et verdensomspennende nettverk av mer enn 73 tidsskrifter om medikamenter og terapeutika som er finansielt og innholdsmessig uavhengige av legemiddelindustrien. ISDBs hovedmål er å oppfordre til fornuftig bruk av medisiner, støtte utviklingen av uavhengig legemiddelinformasjon i alle land og lette samarbeidet mellom dem.

Vil du vite mer?