Informasjon

Er Tamiflu verd pengene?

I mange land anbefales Tamiflu i behandlingen av influensa. Men er Tamiflu verd pengene?

I mange land er oseltamivir (Tamiflu®) anbefalt i behandlingen av influensa. Over 300 større bedrifter på verdensbasis har opprettet sine egne lagre med oseltamivir. Det samme har en del myndigheter i utviklede land (blant annet i Norge), samt Verdens Helseorganisasjon (WHO) - for å ha i beredskap i tilfelle det skal oppstå en ny type verdensomspennende (pandemisk) influensa.

Det er noe uklarhet om hva vi vet om virkningen av oseltamivir i behandling og forebygging av vanlig influensa, og hva vi vet om dets effekt i behandling eller forebygging av komplikasjoner under en tenkt ny type influensa pandemi.

Vanligvis er influensa en mild og selvbegrensende infeksjon, og det finnes ingen dokumentasjon for at oseltamivir reduserer forekomsten av alvorlige influensakomplikasjoner, verken blant friske folk eller i risikogrupper. I beste fall reduserer oseltamivir influensasymptomene med én dag, noe som er uten betydning. Det er ingen dokumentasjon for at oseltamivir forhindrer spredning av influensa til nære kontakter av influensasmittede pasienter under et utbrudd.

Oseltamivir gir ofte kvalme og brekninger, og det er en økende samling bevis for at oseltamivir kan forårsake alvorlige bivirkninger som atferdsforstyrrelser og plutselig død på grunn av dempet pusteevne. Amerikanske helsemyndigheter (FDA) har gått ut med advarsler mot dette.

The International Society of Drug Bulletins (ISDB) oppfordrer helsepersonell og folk flest om å unngå å bruke oseltamivir ved vanlig influensa, som følge av den økende bevismengden om at oseltamivir gjør mer skade enn gavn. Oseltamivir er ikke verd pengene ved vanlig influensa.

ISDB oppfordrer WHO om å stanse hamstringen av oseltamivir siden det ikke finnes sterke bevis for at medikamentet kan være nyttig under en ny type influensapandemi. WHOs hamstring av oseltamivir bidrar til å legitimere og forsterke den nytteløse bruken av oseltamivir.

ISDB har i 2020 gjentatt sine anklager1. Tamiflus produsent står for øyeblikket overfor en rettssak med krav om 1,5 milliarder dollar for å ha gitt misvisende uttalelser om stoffenes effekter2.

Hvem er The International Society of Drug Bulletins (ISDB)?

ISDB er et verdensomspennende nettverk av mer enn 73 tidsskrifter om medikamenter og terapeutika som er finansielt og innholdsmessig uavhengige av legemiddelindustrien. ISDBs hovedmål er å oppfordre til fornuftig bruk av medisiner, støtte utviklingen av uavhengig legemiddelinformasjon i alle land og lette samarbeidet mellom dem.

Informasjon fra The Cochrane Library

Oseltamivir er en såkalt neuramidasehemmer. Et annet preparat i samme familien er zanamivir (Relenza®). Dette preparatet er nå avregistrert i Norge.

The Cochrane Library har gjennomført en metaanalyse av virkningen av oseltamivir og zanamivir. Resultatene baserer seg på totalt 46 studier. Cochrane anfører at særlig zanamivir-studiene kan ha vært utsatt for seleksjonsbias, det vil si en mistanke om at negative studier ikke har blitt publisert i motsetning til positive studier.

Her er konklusjonene fra denne studien fra 2014 (den er senere ikke oppdatert)3:

  • Oseltamivir reduserer tiden til symptombedring hos voksne med influensa med i gjennomsnitt 17 timer, fra 7,0 med placebo til 6,3 dager med oseltamivir
  • Zanamivir reduserer tiden til symptombedring hos voksne med influensa med i gjennomsnitt 14 timer, fra 6,6 med placebo til 6,0 dager med zanamivir
  • Det kunne ikke påvises noen signifikante effekter hos barn
  • Det kunne ikke påvises noen signifikante effekter på frekvensen av sykehusinnleggelser
  • Det er ikke overbevisende dokumentert at midlene har noen effekt når det gjelder å hindre utvikling av lungebetennelse og heller ikke av andre bakterielle infeksjoner som bihulebetennelse og ørebetennelse
  • I profylaktiske studier reduserte både oseltamivir og zanamivir risikoen for symptomatisk influensa

Kilder

Referanser

  1. Doshi P, Heneghan C, Jefferson T. Oseltamivir for influenza. Lancet. 2016 Jan 9;387(10014):124. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01282-9. Epub 2016 Jan 8.
  2. Nasdaq. Tamiflu Fraud Bilked $1.5 Billion from Government, Alleges Whistleblower. Jan 13, 2020. www.nasdaq.com
  3. Jefferson T, Jones MA, Doshi P, et al. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2014. pmid:24718923 PubMed