Informasjon

Hvordan håndtere utmattelse etter covid-19

Hva vet vi om utmattelse etter covid-19?

Det er ikke uvanlig å føle seg ufokusert og utmattet i en lengre periode etter en virusinfeksjon. Tretthet og utmattelse er en naturlig del av kroppens måte å hente seg inn på. Imidlertid er det fort gjort å havne i en situasjon der en unnviker mer enn nødvendig de daglige gjøremål eller at en presser seg for hardt. 

Vi mangler ennå god kunnskap om hvilke tiltak som har effekt ved ulike typer av senfølger etter covid-19. En rekke forskningsprosjekter pågår, men foreløpig må vi se til ekspertenes anbefalinger som i mange tilfeller bygger på eksisterende studier om liknende tilstander, slik som postviral utmattelse.

National Health Service England (NHS), National Institute for Health and Care Excellence (NICE) og den britiske fagforeningen for ergoterapeuter (occupational therapists) har utarbeidet råd for egenhåndtering av utmattelse etter covid-19 infeksjon.1-3 Under oppsummeres noen av disse. 

Neste side