Informasjon

Influensavaksine

Temaside om Korona

Hvem anbefales vaksine

Helsemyndighetene anbefaler vaksiner til følgende grupper hvor man har påvist økt risiko for alvorlig forløp av influensa:

 • Alle som er 65 år eller eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-kar sykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med svekket motstand mot infeksjoner
 • Voksne og barn med med diabetes mellitus type 1 eller type 2
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt eller kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme (KMI eller iso-KMI > 40 kg/m2)
 • Gravide i 2. og 3. trimester (kfr. folkehelsas råd til gravide)
 • Beboere på alders- og sykehjem
 • Det anbefales også å vaksinere helsepersonell som har pasientkontakt

Til eldre, og til voksne med kronisk lunge- eller hjerte-sykdom, anbefales også vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert 10. år. Det er vanlig å gi denne samtidig med influensavaksinen.

Forrige side Neste side