Informasjon

Influensavaksine

Temaside om Korona

Tre aktuelle vaksinetyper

Den vanlige influensavaksinen gis i sprøyteform, og inneholder elementer fra to influensa A-virus og ett eller to influensa B-virus - dette kalles trivalent eller firevalent injeksjons-vaksine, forkortet TIV.

Det finnes også en vaksine som gis som nesespray. Den inneholder levende, men svekket virus av de samme tre virustypene som i injeksjonsvaksinen, og i tillegg ett ekstra B-virus. Levende, svekket (attenuated) vaksine forkortes LAIV. Denne vaksinen er kun godkjent for barn/ungdom i aldersgruppen fra 2 år til og med 17 år. Nesesprayen kan også brukes av risikogruppene i denne aldersgruppen, og effekten anses likeverdig med injeksjonsvaksine. Hos de yngste, fra 6-23 måneders alder, og hos voksne fra og med 18 års alder, er det kun sprøyte-vaksinen som er godkjent. 

En tredje type er adjuvantert inaktivert injeksjonsvaksine. Denne vaksinen (Fluad) skal primært brukes til beboere i sykehjem og omsorgsboliger, eldre over 65 år. Full effekt av vaksinasjon inntrer i løpet av 2 uker. Adjuvantert vaksine er vist å gi vesentlig bedre immunrespons hos eldre enn vanlig inaktivert vaksine og har også vist seg å gi bedre beskyttelse mot laboratoriebekreftet influensa

Anbefalt vaksinetype mot sesonginfluensa 2020-2021

Aldersgruppe Anbefalt vaksine Kommentarer
6-23 mnd Inaktivert vaksine Eneste alternativ i denne aldersgruppen
2-17 år Både levende og inaktivert vaksine er godkjent for denne aldersgruppen Forskjeller i effekt som varierer fra sesong til sesong. En vaksine kan ikke anbefales foran den andre
18-65 år Injeksjonsvaksine Eneste alternativ i denne aldersgruppen
Over 65 år

Inaktivert eller adjuvantert inaktivert injeksjonsvaksine

Inaktivert er godkjent for alle over 6 mnd.

Adjuvantert gis primært til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger

Kontraindikasjoner, det vil si hvem skal ikke ha vaksiner:

 • Injeksjonsvaksiner
  • Personer med overfølsomhet mot egg eller andre innholdsstoffer i vaksinen
  • Ved akutt infeksjon med feber >38 °C
  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Nesespray (LAIV)
  • Personer med overfølsomhet mot egg eller andre innholdsstoffer i vaksinen
  • Ved akutt infeksjon med feber >38 °C
  • Bruk av acetylsalisylsyre-preparater
  • Klinisk nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller immundempende behandling
  • Ved graviditet
  • Vaksinene skal heller ikke benyttes av barn med alvorlig astma, og heller ikke til andre med pustebesvær ved vaksineringen
Forrige side Neste side