Informasjon

Influensavaksine

Temaside om Korona

To aktuelle vaksinetyper

Den vanlige influensavaksinen gis i sprøyteform, og inneholder elementer fra to influensa A-virus og ett influensa B-virus - dette kalles trivalent injeksjons-vaksine, forkortet TIV.

I 2018 er det også kommet en firevalent injeksjonsvaksine som inneholder de samme virusene som i trivalent vaksine, men ett ekstra B-virus. Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt inn trivalent vaksine beregnet for risikogruppene. FHI vurderer det slik at trivalent og firevalent vaksine vil ha likeverdig beskyttende effekt i kommende sesong: 2018-2019. 

Det finnes også en vaksine som gis som nesespray. Den inneholder levende, men svekket virus av de samme tre virustypene som i injeksjonsvaksinen, og i tillegg ett ekstra B-virus. Levende, svekket (attenuated) vaksine forkortes LAIV. Denne vaksinen er kun godkjent for barn/ungdom i aldersgruppen fra 2 år til og med 17 år. Nesesprayen kan også brukes av risikogruppene i denne aldersgruppen, og effekten anses likeverdig med injeksjonsvaksine. Hos de yngste, fra 6-23 måneders alder, og hos voksne fra og med 18 års alder, er det kun sprøyte-vaksinen som er godkjent. 

Anbefalt vaksinetype mot sesonginfluensa 2018/19

Aldersgruppe Anbefalt vaksine Kommentarer
6-23 mnd TIV TIV eller firevalent vaksine anses å ha like god effekt
2-17 år LAIV eller TIV  I denne aldersgruppen er effekten likeverdig. Det er derfor ikke grunnlag for å anbefale den ene foran den andre
≥18 år TIV TIV eller firevalent vaksine anses å ha like god effekt

Kontraindikasjoner, det vil si hvem skal ikke ha vaksiner:

 • Injeksjonsvaksiner - trivalent (TIV) eller firevalent 
  • Personer med overfølsomhet mot egg eller andre innholdsstoffer i vaksinen
  • Ved akutt infeksjon med feber >38 °C
 • Nesespray (LAIV)
  • Personer med overfølsomhet mot egg eller andre innholdsstoffer i vaksinen
  • Ved akutt infeksjon med feber >38 °C
  • Bruk av acetylsalisylsyre-preparater
  • Klinisk nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller immundempende behandling
  • Ved graviditet
  • Vaksinene skal heller ikke benyttes av barn med alvorlig astma, og heller ikke til andre med pustebesvær ved vaksineringen
Forrige side Neste side