Informasjon

Influensavaksine

Tre aktuelle vaksinetyper

Den vanlige influensavaksinen gis i sprøyteform, og inneholder elementer fra to influensa A-virus og ett eller to influensa B-virus - dette kalles trivalent eller firevalent injeksjons-vaksine, forkortet TIV.

Det finnes også en vaksine som gis som nesespray. Den inneholder levende, men svekket virus av de samme tre virustypene som i injeksjonsvaksinen, og i tillegg et ekstra B-virus. Levende, svekket (attenuated) vaksine forkortes LAIV. Denne vaksinen er kun godkjent for barn/ungdom i aldersgruppen fra 2 år til og med 17 år. Nesesprayen kan også brukes av risikogruppene i denne aldersgruppen, og effekten anses likeverdig med injeksjonsvaksine. Hos de yngste, fra 6-23 måneders alder, og hos voksne fra og med 18 års alder, er det kun sprøytevaksinen som er godkjent. 

En tredje type er adjuvantert inaktivert injeksjonsvaksine. Denne vaksinen (Fluad) skal primært brukes til beboere i sykehjem og omsorgsboliger, eldre over 65 år. Full effekt av vaksinasjon inntrer i løpet av 2 uker. Adjuvantert vaksine er vist å gi vesentlig bedre immunrespons hos eldre enn vanlig inaktivert vaksine og har også vist seg å gi bedre beskyttelse mot laboratoriebekreftet influensa

Anbefalt vaksinetype mot sesonginfluensa

Aldersgruppe Anbefalt vaksine Kommentarer
6-23 mnd Inaktivert vaksine Eneste alternativ i denne aldersgruppen
2-17 år Både levende og inaktivert vaksine er godkjent for denne aldersgruppen

Forskjeller i effekt som varierer fra sesong til sesong. En vaksine kan ikke anbefales foran den andre.

Skal ikke brukes til immunsvekkede pasienter eller til gravide.

18-65 år Injeksjonsvaksine Eneste alternativ i denne aldersgruppen
Over 65 år

Inaktivert eller adjuvantert inaktivert injeksjonsvaksine

Inaktivert er godkjent for alle over 6 mnd.

Adjuvantert gis primært til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger

Kontraindikasjoner, det vil si hvem skal ikke ha vaksiner:

 • Injeksjonsvaksiner
  • Personer med overfølsomhet mot egg eller andre innholdsstoffer i vaksinen
  • Ved akutt infeksjon med feber >38 °C
  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Nesespray (LAIV)
  • Personer med overfølsomhet mot egg eller andre innholdsstoffer i vaksinen
  • Ved akutt infeksjon med feber >38 °C
  • Bruk av acetylsalisylsyre-preparater
  • Klinisk nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller immundempende behandling
  • Ved graviditet
  • Vaksinene skal heller ikke benyttes av barn med alvorlig astma, og heller ikke til andre med pustebesvær ved vaksineringen
Forrige side Neste side