Nyhetsartikkel

Kurs - smittevern mot covid-19

Norsk Helseinformatikk og NEL redaksjonen har laget e-læringskurs om covid-19, informasjon om sykdommen, smittemåter og smitteverntiltak i barnehager, skole 1.-7. trinn og for befolkningen generelt. Det viktigste tiltaket for å forhindre smitte i barnehager, skole og samfunnet forøvrig, er at de som er syke holder seg hjemme.

Temaside om Korona

Norsk Helseinformatikk og redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok har laget tre nye e-læringskurs om covid-19 og smittevern, ett rettet mot barnehageansatte og barnehageforeldre, ett for ansatte og foreldre i skoler 1. til 7. trinn og ett for befolkningen generelt.

Her finner du kursene:

Kurset for befolkningen generelt er basert på Folkehelseinstituttets veileder  om koronavirus - fakta råd og tiltak1. Kurset for barnehagansatte og ansatte på skoler 1. til 7. trinn er basert på rådene i veilederne om covid-19-epidemien og smittevern i barnehager og skolens klassetrinn 1-7 laget av Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet2-3

Kursene er rettet mot deg som jobber i barnehage eller barneskole, foreldre som har barn i barnehage og på barneskolen og befolkningen generelt. Formålet er at du skal bli bedre kjent med tiltakene som er innført og forstå disse gjennom kunnskap om nytt koronavirus, covid-19, smittemåte, smittevern, symptomer ved andre sykdommer som forkjølelse, influensa og pollenallergi.

Neste side