Nyhetsartikkel

Kurs - smittevern mot covid-19

Temaside om Korona

Tiltak i befolkningen

Helsemyndighetene anbefaler en rekke tiltak for å begrense og bremse smitte slik at ikke for mange blir syke samtidig og for å beskytte de sårbare gruppene. God hygiene skal redusere smitte ved hoste og via hender og gjenstander. Redusert kontakt i befolkningen skal redusere smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Å oppdage smittede tidlig og isolere de som er smittet skal hindre at de fører smitten videre. Å finne og følge opp personer som er utsatt for smitte skal føre til at smitte hos disse personene kan oppdages tidlig og før de smitter andre. Karantene for personer som har vært utsatt for smitte -nærkontakter, er en del av dette tiltaket.

Forrige side Neste side