Nyhetsartikkel

Kurs - smittevern mot covid-19

Temaside om Korona

Barn og covid-19

Få barn har fått påvist covid-19, og barn og ungdom ser ut til å få et mildt sykdomsforløp. Når det gjelder barn med kroniske sykdommer, er det ingenting som tyder på at de har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn. Ut fra et føre-var-prinsipp, er det allikevel enkelte grupper som kan være mer sårbare og Norsk barnelegeforening har laget anbefalinger for vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler4. Her understreker de at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage eller skole. Dette er noe av bakgrunnen for at myndighetene nå har vedtatt og anser det som trygt å gradvis gjenåpne barnehager og skoler.

Forrige side Neste side