Nyhetsartikkel

Kurs - smittevern mot covid-19

Temaside om Korona

Tiltak i barnehager og skoler

Det viktigste tiltaket for å forhindre smitte i barnehager, skoler og i samfunnet forøvrig, er at de som er syke holder seg hjemme. Grunnpilarene for å bremse smittespredningen er

  • Syke personer – både barn og ansatte, skal ikke være i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusere hyppigheten av kontakt mellom personer

For barnehagene og skolene lanseres et nytt begrep -kohorter. Med dette menes mindre grupper av barn og faste ansatte. Barn har behov for nærhet og omsorg og det er vanskelig å regulere avstanden mellom de minste barna og mellom barn og voksne. Inndelingen i kohorter skal derfor bidra til å redusere antall nærkontakter til hvert barn og ansatt. Innad i de små gruppene kan barn og voksne omgås på vanlig måte, og slik kan barnas behov for omsorg bli tatt vare på.

Her finner du veilederene:

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak. Veileder. Oslo: FHI; Feb. 2020. Sist oppdatert 16.04.2020. Siden besøkt 16.04.2020 www.fhi.no
  2. Folkehelsesintituttet, Utdanningsdirektoratet. Covid-19-epidemien: Veileder om smittevern i barnehager. Helsedirektoratet. Oslo; 15.04.2020. IS-2905 www.udir.no
  3. Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet. Covid-19 epidemien: Veileder i smittevern for klassetrinn 1-7. Oslo: 20.04.2020. Siden besøkt 20.24.2020 www.udir.no
  4. Norsk barnelegeforening. Coronavirus. Vurdering av barn med kronisk sykdom og skoleåpning. 14.04.2020. Siden besøkt 16.04.2020 www.legeforeningen.no
Forrige side