Informasjon

Nephropathia epidemica

Denne tilstanden kalles også musepest eller Hantavirus-sykdom. Det er en virusinfeksjon med feber som noen ganger kan føre til blødninger og forbigående nyresvikt

Hva er nephropatia epidemica?

Gjennomskåret nyre
Gjennomskåret nyre

Nephropathia epidemica er infeksjon med Puumalavirus, som er et virus i Hantavirusfamilien. Infeksjonen er vanligvis mild, men kan gi influensaliknende plager, blødninger og forbigående nyresvikt.

Sykdommen er en zoonose (smitter fra dyr) og spres med smågnagere, først og fremst mus. I Norge rammer nephropathia epidemica hovedsakelig personer som ferdes mye i skog og mark, spesielt landbruks- og skogsarbeidere.

Smitte

Infeksjonen smitter fra smågnagere. Viruset overføres fra avføring hos smågnagere til mennesker. Det er kjent at smitte har forekommet ved rydding i vedstabler hvor det er smågnagerekskrementer, ved drikke fra forurenset fjellvann og lignende. Man kan se at forekomsten av denne infeksjonen følger svingningene i smågnagerbestanden.

I 1998 var det en epidemi hvor det ble meldt 227 tilfeller til Statens Institutt for Folkehelse, det høyeste antall noensinne etter at registrering startet i 1981. De siste årene har det vært ca. 20 tilfeller årlig.

Symptomer

De første tegnene kommer 3-6 uker etter at man er blitt smittet. Antakelig er det mange som smittes uten å bli syke. Hos de som blir syke starter det som regel med influensalignende plager som feber, hodepine, muskelsmerter og kvalme. Noen får neseblødning eller blod i avføring eller urin. Etter noen dagers sykdom kan tegn til akutt nyresykdom opptre, det vil si ømhet i nyreregion, avtagende urinproduksjon og økt utskillelse av eggehvite og blod i urinen, noe som ikke behøver være synlig for det blotte øyet.

I sjeldne tilfeller kan sykdommen gi en form for betennelse i hjernen og hjernehinnene og medføre kramper. Også lungene og leveren kan helt unntaksvis rammes.

Diagnostikk

Feber og influensa-symptomer er vanlig ved mange infeksjoner, men når det samtidig kommer blødninger og tegn på nyresykdom med blod og eggehvite i urinen, leder dette til mistanke om denne spesielle sykdommen. En sikker bekreftelse på diagnosen får en ved blodprøver som viser stigning av antistoffer mot viruset.

Behandling

Det finnes ingen medisiner som kan kurere denne infeksjonen. Dersom nyrene svikter blir man lagt inn på sykehus for observasjon og overvåkning av nyrefunksjon, og i sjeldne tilfeller kan det være behov for kortvarig behandling med dialyse (kunstig nyre). Tilstanden går gradvis over av seg selv og etterlater ikke varige mén.

For å forebygge denne infeksjonen kan man forsøke å unngå at støv virvles opp dersom man må rengjøre etter smågnagere. Bruk vann og klut i stedet for kost og feiebrett. Bruk eventuelt ansiktsmaske. Unngå å drikke vann fra usikre kilder. 

Vil du vite mer?

  • Nephropathia epidemica - for helsepersonell