Informasjon

Nephropathia epidemica

Denne tilstanden kalles også musepest eller Hantavirus-sykdom. Det er en virusinfeksjon med feber som noen ganger kan føre til nyrebetennelse.

Hopp til innhold

Hva er nephropatia epidemica?

Gjennomskåret nyre
Gjennomskåret nyre

Nephropathia epidemica er infeksjon med Puumalavirus, som er et virus i Hantavirusfamilien, og som kan gi et influensaliknende sykdomsbilde. Sykdommen er en zoonose (smitter fra dyr) og spres med smågnagere, først og fremst mus. I Norge rammer nephropathia epidemica hovedsakelig personer som ferdes mye i skog og mark, spesielt landbrukere og skogsarbeidere. I tillegg kan personer som gjør rent i hytter, bli eksponert for viruset gjennom gnageravføring.

Smitte

Infeksjonen smitter fra smågnagere. Viruset overføres fra avføring hos smågnagere til mennesker. Det er kjent at smitte har forekommet ved rydding i vedstabler hvor det er smågnagerekskrementer, ved drikke fra forurenset fjellvann og lignende. Man kan se at forekomsten av denne infeksjonen følger svingningene i smågnagerbestanden.

I 1998 var det en epidemi hvor det ble meldt 227 tilfeller til Statens Institutt for Folkehelse, det høyeste antall noensinne etter at registrering startet i 1981. I perioden 2010-2013 har det i Norge vært registrert mellom 13 og 39 tilfeller årlig.

Symptomer

Antakelig er det mange som smittes, men som ikke blir syke. Sykdom starter som regel med influensalignende febersymptomer som feber, hodepine, myalgi, magesmerter, tørste, nedsatt matlyst, kvalme og brekninger, noen ganger synsforstyrrelser. De første tegnene kommer 3-6 uker etter at man er blitt smittet. Etter en periode på 3-5 dager med lite symptomer kan symptomer på akutt nyresykdom opptre, det vil si ømhet i nyrelosjer, nedsatt urinproduksjon, økt utskillelse av protein i urinen og funn av blod i urinen - noe som vanligvis ikke er synlig for det blotte øyet.

I sjeldne tilfeller kan sykdommen gi en form for betennelse i hjernen og hjernehinnene og medføre kramper. Også lungene og leveren kan helt unntaksvis rammes.

Diagnostikk

Feber og influensa-symptomer er vanlig ved mange infeksjoner, men når det samtidig kommer tegn på nyresykdom, eventuelt med blod og protein i urinen, leder dette til mistanke om denne spesielle sykdommen. En sikker bekreftelse på diagnosen får en ved blodprøver som viser stigning av antistoffer mot viruset.

Behandling

Det finnes ingen medisiner som kan kurere denne infeksjonen. Når nyrene er hardt rammet, blir man lagt inn på sykehus for observasjon og overvåkning av nyrefunksjon, og i sjeldne tilfeller kan det være behov for kortvarig behandling med kunstig nyre (dialyse). Tilstanden går gradvis over av seg selv og etterlater ikke varige mén.

For å forebygge denne infeksjonen kan man forsøke å unngå at støv virvles opp dersom man må rengjøre etter smågnagere. Bruk vann og klut i stedet for kost og feiebrett. Bruk eventuelt ansiktsmaske.

Prognose

Prognosen er god.

Vil du vite mer?

  • Nephropathia epidemica - for helsepersonell