Informasjon

Reyes syndrom

Reyes syndrom er en svært sjelden men alvorlig tilstand, som man mener kan utløses når et barn med virusinfeksjon og feber behandles med acetylsalisylsyre (albyl/globoid).

Hva er Reyes syndrom?

Reyes syndrom er en svært sjelden men alvorlig tilstand, som man mener kan utløses når et barn med virusinfeksjon og feber behandles med acetylsalisylsyre (albyl/globoid). Det typiske forløpet er at man 1-3 uker etter en virusinfeksjon på ny blir syk med oppkast, forandret bevissthet, etter hvert kramper, bevisstløshet og eventuelt død. Symptomene skyldes alvorlig betennelse i hjerne og lever.

Dette er også årsaken til at helsemyndigheter advarer mot bruk av acetylsalisylsyre ved feber hos barn under 18 år. 

Årsak

Man antar at det er en eller annen feilfunksjon i immunapparatet som er årsaken til at en i utgangspunktet uskyldig infeksjon kan få et så dramatisk forløp.

Denne tilstanden ble første gang beskrevet i 1963. På den tiden var acetylsalisylsyre det man brukte for å behandle feber hos barn. Selv om det var mindre enn en promille av barna som fikk denne komplikasjonen, oppdaget man etter hvert en sammenheng,  spesielt til influensa eller vannkopper og behandling med acetylsalisylsyre. Senere er det samme syndromet setter flere andre luftveisvirus.

Etter som denne kunnskapen ble kjent falt forekomsten av sykdommen brått og nærmest til null. I 1980 var det over 500 tilfeller av Reyes syndrom i USA, på 1990-tallet var dette redusert til 0-1 tilfelle årlig!

Behandling

Ved mistanke om Reyes syndrom kreves innleggelse og intensivbehandling i sykehus.

Med moderne intensivbehandling i sykehus er dødeligheten ved denne sykdommen redusert til ca. 20%.

Sykdommen ser ut til å kunne forebygges effektivt ved at man ikke bruker acetylsalisylsyre ved feber hos barn. Bruk paracetamol (eks. Paracet eller Pinex) eller ibuprofen (eks. Ibux) dersom det er behov for å behandle et barn med feberdempende medisiner.