Informasjon

Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)

I april 2009 var det et utbrudd av svineinfluensa i Mexico hvor viruset raskt smittet mennesker i lokalmiljøet, inkludert turister.

Hva er svineinfluensa?

Den egentlige betydningen av ordet svineinfluensa er influensasykdom hos gris. Akkurat som mennesker (og fugler) er griser utsatte for luftveisinfeksjoner, og som hos mennesker har influensaviruset som angriper svin en tendens til å forandre seg fra år til år. Denne stadige forandringen av viruset er årsaken til at verken mennesker eller dyr som smittes, blir varig motstandsdyktige.

Vanligvis smitter influensa-virus lett i en grisebesetning, men gir sjelden sykdom hos mennesker. Dersom en som arbeider med gris skulle bli smittet fra grisebestanden, kan videre smitte mellom mennesker forekomme, men det har ikke ført til noen store epidemier før det store utbruddet i 2009.

I april 2009 var det et utbrudd av svineinfluensa i Mexico hvor viruset raskt smittet mennesker i lokalmiljøet, inkludert turister. På grunn av turisttrafikken ble dette viruset deretter spredd til andre land og andre kontinenter. Det er internasjonalt vedtatt at dette viruset skal kalles influensavirus A(H1N1), og offisielt ikke lenger kalles svineinfluensa.

I juni 2009 erklærte WHO at det forelå en pandemi, det vil si at infeksjonen spredde seg i alle verdensdeler. I Norge er det anslått at ca. 900.000 var syke med dette viruset. Det ble registrert til sammen 29 dødsfall.

Etter 2010 har det vært noen sporadiske tilfeller av svineinfluensa.

Neste side