Informasjon

Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)

Smitte

Viruset smitter mellom dyr ved dråpesmitte, det vil si ved hoste og nysing, eller ved kontakt mellom dyrene i drikke- eller spisetrau o.l. Ved dråpesmitte kan også personer som arbeider med dyrene bli smittet.
Man kan ikke bli smittet ved å spise svinekjøtt!

Viruset som ble påvist blant svin i Mexico var av typen A(H1N1). Denne virustypen finnes også normalt blandt mennesker, men nærmere undersøkelser viste at det aktuelle viruset skilte seg så mye fra tidligere varianter at man ikke kunne forvente å ha beskyttende effekt verken av tidligere gjennomgått infeksjon eller vaksine. Det aktuelle viruset hadde derfor de egenskaper som skulle til for at en verdensomfattende pandemi var mulig.

Studier har vist at influensaviruset kan overleve på døde ting - eks. tastatur, telefon, dørhåndtak, etc. - og kan smitte en person etter opptil 2-8 timer på en slik overflate.

Forrige side Neste side