Informasjon

Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)

Risiko

Erfaringene fra tidligere utbrudd av svineinfluensa tyder på at denne virusvarianten ikke er mer farlig enn vanlig influensa. Men siden ingen var vaksinert, og bare eldre mennesker var immune etter tidligere infeksjon, lå forholdene til rette for at mange kunne bli smittet. For personer med annen sykdom, høy alder eller svekket allmenntilstand, kan influensa være en farlig sykdom.

Etter 2009-pandemien har dette viruset sirkulert i befolkningen, og har også inngått i den årlige vaksinen mot sesonginfluensa. 

Forrige side Neste side