Informasjon

Influensa A(H1N1) (svineinfluensa)

Når bør lege kontaktes?

Kontakt alltid lege dersom du har influensasykdom og tilstanden forverrer seg. Det anbefales at du straks tar kontakt dersom du har:

  • tungt for å puste eller har smerter i brystet
  • har fiolett eller blålig farge på leppene
  • har tegn på å være dehydrert/uttørret, som tørrhet i munnen og særlig sparsom vannlating
  • kaster opp og har problemer med å holde på drikke slik at det er fare for uttørring
  • får anfall med kramper
  • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

For pasienter med økt risiko for komplikasjoner er det aktuelt å behandle med anti-influensa medisin (Tamiflu). Pasienter i risikogruppe bør derfor kontakte lege raskt dersom de får tydelig tegn til influensasykdom.

Gravide regnes også som risikogruppe fordi pandemien i 2009 vista at influensa A(H1N1) medførte økt fare for komplikasjoner hos mor: eksempelvis lungebetennelse og behov for sykehusbehandling. Gravide blir ikke lettere smittet enn andre, og det er heller ingen tegn til at viruset skader fosteret. Men dersom mor blir svært syk, er det økt fare for spontan abort eller for tidlig fødsel. Gravide anbefales derfor å vaksinere seg mot influensa. 

Forrige side Neste side