Nyhetsartikkel

Svineinfluensaen - noe du lurer på?

Hva er symptomene på svineinfluensa, hvilke bivirkninger har vaksinen og hva bør du gjøre hvis du føler deg syk?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Antall svineinfluensatilfeller har eksplodert, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i en presseorientering denne uka. Han opplyser også at vaksine til risikogruppene snart skal være på plass.

- Fram til da er det viktig at folk hjelper oss og begrenser epidemien. Nys og host i et papirlommetørkle i stedet for å nyse ut i rommet. Har du ikke et lommetørkle tilgjengelig, nys i armhulen. Og hold deg hjemme hvis du er syk, sier Larsen. Han sier også at risikogrupper må kontakte fastlegen, og at andre influensasyke personer bør søke informasjon andre steder, som på pandemi.no. Dette for at fastlegene ikke skal bli overbelastet.

Forrige uke antok helsemyndighetene at over 100 000 nordmenn har eller har hatt sykdommen. Men direktør i Folkehelseinstituttet Geir Stene Larsen, sier at tallet nå er langt høyere.

Her har vi samlet relevante spørsmål om svineinfluensaen. Svarene er hentet fra Helsedirektoratets nettsider - pandemi.no.

1. Hva er forskjellen mellom sesonginfluensa og svineinfluensa?

Svar: Svineinfluensa er forårsaket av et helt nytt virus som bare enkelte eldre personer synes å være immune mot. Sesonginfluensa er derimot forårsaket av virus som likner en del på hverandre fra år til år. Derfor er en god del av oss er immune, siden vi har vært syke med et liknende virus tidligere.

2. Hvor alvorlig er det å bli smittet av svineinfluensaen?

Svar: Svineinfluensa ser for de fleste ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom enn vanlige sesonginfluensa. Enkelte grupper viser seg å være mer utsatt for alvorlig sykdom og komplikasjoner enn andre. Disse personene har oftest en sykdom som påvirker lungefunksjonen eller immunforsvaret, slik som kols eller diabetes.

Les også: Dette er risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa

3. I hvor lang tid kan en smittet person smitte andre?

Svar: Det finnes så langt ikke eksakt kunnskap om dette, men inntil videre anbefales det at personer med svineinfluensa anses som smittsomme så lenge de har influensasymptomer, og inntil 7 dager etter at sykdommen startet. Trolig vil de med lett sykdom være smittefrie etter kortere tid, men dette er ikke dokumentert ennå

4. Hvor lang tid går det fra man blir smittet til man blir syk?

Svar: Vanligvis går det 1-3 dager fra man blir smittet til man blir syk (inkubasjonstiden). I enkelte tilfeller kan det ta opptil 8 dager.

5. Hvilke symptomer får mennesker som er smittet av svineinfluensa?

Svar: Symptomer ved svineinfluensa hos mennesker ligner på symptomene ved vanlig influensa: feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger og tretthet. En del får diaré og oppkast. Sykdomstegnene starter gjerne brått, med feber og allmennsymptomer som første tegn.

6. Hva bør man gjøre hvis man blir syk?

Svar: Hold deg hjemme i 7 dager etter at du ble syk, og hold syke barn hjemme fra skole/barnehage like lenge. Unngå mest mulig nær kontakt med andre, slik at færrest mulig smittes. Ellers trenger du hvile, rikelig med væske og ta eventuelt febernedsettende hvis du trenger det. Kontakt alltid lege hvis du føler deg veldig syk. For gravide eller personer i risikogruppen: Hvis du er gravid, eller i en av risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller få andre komplikasjoner i forbindelse med influensa, ta kontakt med fastlege eller legevakt straks du blir syk slik at du kan få nødvendig behandling og oppfølging.

7. Hvordan kan du best pleie en person med influensa?

Svar: Sørg for at den syke får hvile og nok drikke. Smerter og feber kan dempes med paracetamol (Paracet, Paracetamol, Panodil, Pamol eller Pinex). Acetylsalisylsyre (Albyl-E, Aspirin, Dispril eller Globoid) skal ikke gis til barn og unge med influensa (fare for Reyes syndrom). Kontakt alltid lege hvis tilstanden til den/de som er syke forverrer seg. Influensasyke med sterke symptomer, særlig de som tilhører en risikogruppe, bør ha tilsyn. Som ved annen sykdom som kan forverre seg raskt, er det nødvendig å ha kontakt med den syke også i løpet av natten. Hvor skal man henvende seg hvis man vil ta vaksine? Kommunene har ansvar for å informere sine innbyggere om hvordan vaksinasjonen vil skje og hvor innbyggerne skal henvende seg.

Les også: Her er lenker til alle kommunene med informasjon om vaksinasjon

8. Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Svar: Sammenlignet med vanlig sesonginfluensavaksine kan man etter vaksinasjon med pandemivaksinen Pandemrix forvente noe kraftigere reaksjon på injeksjonsstedet, og andre vanlige bivirkninger, som går raskt over. Vanlige bivirkninger vil være hodepine, tretthet, smerter, rødhet og hevelse ved innstikkstedet, feber, ømme muskler og leddsmerter, influensalignende symptomer og hovne lymfekjertler. Disse forvinner normalt i løpet av 1-2 dager. Dataene tyder på at bivirkninger forekommer noe hyppigere etter vaksinasjon med pandemivaksinen enn etter vanlig sesonginfluensavaksinasjon.

9. Kan ammende vaksineres?

Svar: Ja. Vaksinen kan gis til ammende.

10. Hvor mange doser trenger jeg for å oppnå beskyttelse?

Svar: Foreløpig anbefales to doser til barn under 10 år (både i risikogrupper og andre) og til personer med svekket immunforsvar. Det skal gå minst tre uker mellom de to vaksinedosene. Friske personer over 10 år anbefales først én dose. Det vil senere vurderes om én dose kan gi tilstrekkelig beskyttelse for disse.

Les også: Anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

11. Er det thiomersal i vaksinen?

Svar: Ja. Denne vaksinen inneholder konserveringsmiddelet thiomersal, en kvikksølvforbindelse som har bakteriedrepende effekt. Dette er helt nødvendig for å hindre bakterievekst ettersom vaksinen leveres i flerdoseglass. Det er gjort grundige risikovurderinger av thiomersaltilsetningen. Disse undersøkelsene viser at thiomersal ikke medfører noen helseskade.

12. Hvor lenge beskytter vaksinen?

Svar: Det finnes foreløpig ikke data for langtidsbeskyttelsen av pandemivaksinen, men studier er i gang for å avklare dette.

13. Hvor lang tid tar det før vaksinen begynner å virke?

Svar: For denne vaksinen er det vist at man har oppnådd beskyttende antistoffer når man har målt tre uker etter at den er satt. Erfaring fra vanlig influensavaksine er at full effekt inntrer etter omtrent 2 uker, og det er svært sannsynlig at dette også gjelder for pandemivaksinen. Allerede etter en uke kan du regne med at vaksinen begynner å gi noe effekt.