Informasjon

Ulike virus, ulike sykdommer

Virus forårsaker et mangfold av sykdommer, men hva er det som bestemmer om sykdom skal oppstå og hvilke sykdomsbilde viruset forårsaker?

Mennesket kan rammes av tallrike ulike virussykdommer. Hva skjer i kroppen når vi angripes av et virus, og hva bestemmer hvilken sykdom som blir resultatet av et bestemt virusangrep?

Virus kommer inn i kroppen på ulike måter. Mennesket blir lettest smittet når viruset kommer i direkte kontakt med levende celler i luftveiene, kjønnsorganene, tarmen og gjennom huden. Også andre faktorer er viktige i denne tidlige fasen av sykdomsutviklingen som mengden virus, dets smittsomhet og evne til å utvikle sykdom (virulens), samt hvor viruset trenger inn i kroppen - summen av disse faktorene avgjør om infeksjonen er uten symptomer (asymptomatisk eller subklinisk), symptomatisk, mild, alvorlig eller dødelig.

Hva skjer ved et virusangrep?

For at et virus skal kunne føre til en sykdom hos et menneske, må viruset kunne trenge inn i celler i kroppen og reprodusere (replikere) seg selv i tilstrekkelige mengder til at det oppstår sykdom. Et virus består av en genetisk kode (DNA eller RNA) som er omgitt av en beskyttende kappe.

For at et virus skal kunne trenge inn i en celle må det kunne binde seg til spesifikke festepunkter (reseptorer) på cellens overflate. Hvis cellen ikke har slike reseptorer, vil viruset normalt ikke kunne infisere cellen. Motsatt, hvis cellen har mottakelige reseptorer, kan viruset komme seg inn i cellen, overta cellens maskineri eller produksjonsutstyr og starte  masseproduksjon av kopier av seg selv inne i vertcellen. De nye virusene bryter så ut av cellen og brer seg til nærliggende celler, og den samme prosessen gjentar seg. På den måten blir det angrepne vevet skadet. Vertcellen tappes for energi og viktig produksjonsutstyr. Det oppstår alvorlig funksjonssvikt, noe som ofte fører til celledød og sykdom. Men selv om et virus setter i gang en infeksjon i et sårbart organ, så kan produksjonen av tilstrekkelig antall virus til å utløse sykdom, ofte forhindres av kroppens infeksjonsforsvar.

I noen tilfeller vil viruset kunne spre seg til mer fjerntliggende vev.

Med andre ord, én virustype kan kun trenge inn i visse typer celler - de cellene som har reseptorer som passer til viruset. Virus som transporteres rundt med blodstrømmen, er i utgangspunktet harmløse. Det er først når de trenger inn i vertceller og starter å reprodusere seg, at de kan bli farlige.

Noen virus er imidlertid lite spesifikke og kan infisere mange typer celler og vev.

Neste side