Informasjon

Ulike virus, ulike sykdommer

Hvor i kroppen oppstår virussykdom?

Det stedet der viruset kommer inn i kroppen, er som regel der lokal sykdom oppstår og hvorfra lokal utskillelse av virus kan smitte andre mennesker. Luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa er eksempler på slike infeksjoner. Det samme gjelder tarminfeksjoner som rotavirus og norovirus. Lokaliserte hudinfeksjoner er blant annet vorter (herpesvirus) og molluscum-virus. Andre virus kan spre seg inne i kroppen til fjerne organer via blodet, lymfebaner og nervesystemet. Eksempler på spredning via nervesystemet er rabies, herpes og polio virusene. Noen virus kan forårsake både lokal og utbredt sykdom som herpes simplex og meslinger.

Sykdom vil ikke nødvendigvis oppstå fordi et virus formerer seg i en type vev. Sykdom oppstår bare hvis viruset reproduserer seg selv i tilstrekkelig grad til å ødelegge viktige celler, eller det frigjør giftstoffer fra det infiserte vevet, skader gener i cellene eller skader hele organets funksjon som et resultat av immunresponsen fra kroppen. Avhengig av balansen mellom virusets negative effekter og vertens infeksjonsforsvar så vil virusets formering i et bestemt vev eller organ kunne bli så sterk at det fører til nedsatt funksjon i organet, noe som resulterer i sykdom og noen ganger død. Feber, slapphet og andre spesifikke symptomer eller tegn skyldes utskillelse av giftstoffer og betennelsesprodukter (lymfokiner, cytokiner).

Forrige side Neste side