Informasjon

Ulike virus, ulike sykdommer

Inkubasjonsperioden

Ved de fleste virusinfeksjoner er det ingen tegn på sykdom i den tidlige fasen hvor viruset etablerer seg og starter produksjonen av nye virus. Inkubasjonstiden, tiden fra virus kommer inn i kroppen og til sykdom bryter ut, er ofte kort, 1 til 3 dager, i de tilfellene hvor viruset forflytter seg over korte distanser for å nå målorganet - som ved infeksjon i luftveiene. Motsatt så er inkubasjonstiden lengre ved generelle infeksjoner fordi viruset trenger tid på å nå de ulike målorganene - som ved hiv-infeksjon.

Forrige side Neste side