Informasjon

Ulike virus, ulike sykdommer

Naturlig seleksjon

Heldigvis er det de minst farlige virusene som dominerer. Det skyldes naturlig seleksjon. Dødelige virus vil over tid føre til at disse virusene dør ut fordi de som infiseres, de dør. Viruset kan jo bare overleve, reprodusere seg selv, i levende celler.

Kilder

Referanser

  1. Baron S, Fons M, Albrecht. Viral pathogenesis. Medical Microbiology, 4th edition. 1996. www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Puelles VG, Lütgehetmann M, Lindenmeyer MT, et al. Multiorgan and Renal Tropism of SARS-CoV-2. N Engl J Med. 2020;383(6):590-592. doi:10.1056/NEJMc2011400 DOI
  3. McFadden G, Mohamed MR, Rahman MM, Bartee E. Cytokine determinants of viral tropism. Nature Reviews Immunology, 2009; 9: 645–655. Doi: 10.1038/nri2623 DOI
Forrige side