Informasjon

Hva er et virus?

Virus er mikroskopiske organismer som finnes omtrent overalt på jorden. De kan infisere dyr, planter, sopp, ja til og med bakterier.

Noen ganger kan et virus forårsake dødelig sykdom, mens andre virusinfeksjoner gir ingen merkbare reaksjoner. Samme virus kan ha én type virkning på én organisme, men en forskjellig effekt på en annen.

Virus varierer i kompleksitet1. De består av genetisk materiale, RNA eller DNA, omgitt av en kappe bestående av protein, lipid eller et sukkerholdig protein (glykoprotein)2. Virus kan ikke formere seg uten en vert, så de er i prinsippet parasitter. De anses å være den hyppigst forekommende biologiske enheten på kloden.

Første gang forskere var i stand til å se et virus, var da elektronmikroskopet ble utviklet i 1931. Det første elektronmikroskopiske bildet av et virus ble tatt i 1939. Nedenfor er et elektronmikroskopisk bilde av influensaviruset tatt i nyere tid.

H1N1 influensavirus. Image credit: National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID.

Hva er et virus?

Er virus et levende vesen? Vel, på den ene siden innholder det arvestoffet som finnes i alle levende organismer, nukleinsyrene DNA eller RNA. På den annen side mangler virus evnen til på egen hånd å lese og reagere på informasjonen som er i disse nukleinsyrene3. Viruset mangler det kompliserte maskineriet som en celle besitter.

Før et virus trenger inn i en celle, eksisterer det i en form vi kaller virioner. I denne fasen er virusene omtrent en hundredel av størrelsen til en bakterie, og de består av to eller tre distinkte deler1,3:

  • Et genetisk materiale, enten DNA eller RNA.
  • En proteinkappe, eller kapsid, som omhyller og beskytter den genetiske informasjonen.
  • En lipidkappe befinner seg noen ganger utenpå proteinkappen når viruset er utenfor cellen.

Et ribosom er en liten organelle som er viktig for proteinsyntesen og som finnes i alle typer celler. Viruset har imidlertid ikke ribosom, så de kan ikke lage proteiner, noe som gjør dem helt avhengige av verten. De er den eneste typen mikroorganisme som ikke kan replikere (reprodusere) seg selv uten en vertcelle.

Når et virus kommer i kontakt med en vertcelle, vil viruset føre sitt genetiske materiale inn i vertcellen, forstyrre eller kapre deler av cellemaskineriet, som ribosomene. Etter å ha infisert og "overtatt" cellen, fortsetter viruset å replikere seg og lager virusproteiner og genetisk materiale i stedet for de produktene som cellen til vanlig produserer.

DNA eller RNA som finnes i sentrum av viruset, kan være enkeltrådet eller dobbeltrådet. Genmaterialet til virus er vanligvis lite og koder kun for essensielle proteiner som kapsid-protein, enzymer og proteiner som er nødvendige for replikasjonen inne i en vertcelle.

De ulike virus har forskjellig form og størrelser, og de blir ofte kategorisert ut fra sin form.

Ebola-virus. Image credit: CDC/Cynthia Goldsmith/Public Health Image Library.
Neste side