Informasjon

Anestesi - behøver jeg å være bekymret?

Mange er bekymret før en operasjon og tenker mye på hvor trygt det er, hvor ubehagelig det er, og hva resultatet blir.

Alle medisinske inngrep har sin risiko, men anestesi (narkose) oppleves av mange som den største risikoen. Enkelte er redde for at de ikke skal våkne opp etter narkosen, eller at de skal våkne under operasjonen. De kan grue seg for kvalme, brekninger og smerter etter inngrepet.

Fremskritt innen anestesien

Anestesi er et av de fagområdene av medisinen som har gjennomgått størst endringer i løpet av de siste 50 årene. Utstyr, kunnskap og ferdigheter hos anestesipersonell har forbedret kvaliteten på anestesien betydelig. I dag brukes meget avansert utstyr i overvåkningen av pasienten både under og etter operasjonen, og det stilles svært høye krav til utstyret. Død som følge av feil med anestesien, beregnes å forekomme sjeldnere enn i 1 av 80.000 operasjoner.

Sentralnervøse problemer

Er det grunn til å være bekymret for at du ikke skal gjenvinne bevisstheten etter en operasjon, eller at hjernen ikke skal fungere normalt? Rapporter fra titusenvis av operasjoner viser at risikoen for at du ikke skal våkne etter narkosen, er mikroskopisk. Derimot hender det at pasienter for en periode av dager til uker ikke er mentalt helt på topp etter et inngrep. Som regel er disse forandringene så ubetydelige at verken du eller omgivelsene merker noe, og de forsvinner.

Kan jeg våkne under operasjonen?

Anestesilegen vil forsikre deg om at du vil sove under hele inngrepet, og at du ikke vil huske noe fra operasjonen. Basert på intervjuer mener likevel 0,2-1,5 prosent å huske ting fra under operasjonen - ved planlagte operasjoner. 10-40 prosent mener å huske ting fra større operasjoner etter akutte skader. Dette gjør deg kanskje betenkt, men du skal vite at det er ekstremt sjelden at pasienter etter en operasjon rapporterer om at de var våkne og kjente smerter.

Anestesipersonalet følger med på en rekke tegn som kan være uttrykk for at anestesien ikke er dyp nok: svetting, bevegelser, rask puls, automatisk måling av narkosegass i utåndingsluften. Ved tegn på at narkosedybden er for lav, økes tilførselen av anestesimiddel.

Smerter etter operasjonen

Smertens funksjon er å fortelle deg at noe er galt, og trenger oppfølging. Det at man opplever litt smerte etter en operasjon er egentlig et signal om at kroppen fungerer som den skal. Både anestesipersonalet og personalet på overvåkningsavdelingen har gode rutiner for smertelindring, og kan gi deg lindring.

Internasjonale rapporter og forskning viser at klart færre pasienter klager over smerter etter operasjonen i våre dager. Mange pasienter som gjennomgår operasjoner der man forventer plagsomme smerter etter inngrepet, får epidural smertelindring (kateter ligger inne i hulrommet rundt ryggmargen) de første dagene etter operasjonen, et tiltak som gir god smertelindring. Nedtrappingen av smertebehandlingen vil du som pasient være med på å styre.

Kvalme og brekninger etter operasjonen

Kvalme og brekninger forekommer ganske ofte som en reaksjon på anestesimidler, og nesten 1 av 3 vil oppleve det etter et kirurgisk inngrep. Heldigvis går det som regel fort over. Kvalmestillende midler og tiltak gir som regel god kontroll over dette.

Tidligere var man ivrig på å starte opp med kvalmestillende behandling før kvalmen kom. Nå er behandlingen mer effektiv, og man foretrekker å vente og se om det oppstår kvalme. Si i fra til helsepersonell om du føler deg kvalm. Kvalme er riktignok lettere å forebygge enn å behandle, men det er mange fordeler med å unngå unødvendig behandling av 2 av 3.

Si i fra dersom du har lett for å bli sjøsyk eller bilsyk, da har du større sjanse for å oppleve kvalme etter et inngrep. I slike tilfeller kan forebygging være aktuelt. En vil også være mer liberal med kvalmestillende om brekninger kan ha en uheldig effekt på selve inngrepet (økt stress på operasjonssåret o.l.).
Tiltak du selv kan gjøre for å begrense kvalme omfatter å holde deg til vann/klare væsker som drikke, unngå sterke smaker og lukter, prøv deg frem med mat: ikke spis for mye av gangen og bruk tid på å finne veien tilbake til ditt normale kosthold. Ingefær har en kvalmestillende effekt, og kan også bidra til å holde kvalmen i sjakk.

Snakk med anestesipersonell

Er du utrygg eller du har spørsmål om narkosen og inngrepet, benytt anledningen til å spørre anestesilegen eller anestesisykepleieren før operasjonen. Det er god behandling å få vite hvis det er noe du føler deg utrygg på!

Vil du vite mer?