Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Temaside om Korona

Visitt fra anestesiavdelingen

Dagen før operasjonen vil du få besøk av anestesilege eller anestesisykepleier som vil snakke med deg, vurdere din helsetilstand og gi deg informasjon (preoperativ vurdering). Husk at dette gir deg god anledning til å stille spørsmål.

Illustrasjonsbilde

Om du har, eller nettopp har gjennomgått forkjølelse/ luftveisinfeksjon eller annen infeksjon, må du si fra.

Er du allergisk overfor noe, må du si fra om det. Har du en kronisk sykdom som f.eks. diabetes, astma, leddgikt eller angina pektoris (hjertekrampe), kan det av og til bli nødvendig med ekstra undersøkelser eller spesiell forbehandling. Faste medisiner vil også anestesipersonellet vite om.

Har du spesielle opplevelser fra tidligere bedøvelse/narkose, må du fortelle om det.

Forrige side Neste side