Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Temaside om Korona

"Likegladmedisin", premedikasjon

De fleste pasienter som skal opereres, føler seg litt engstelige på forhånd. Dette kan kanskje gjøre det vanskelig å sove natten til operasjonsdagen. Om du ønsker det, får du en sovetablett kvelden før operasjonen av sykepleier på din avdeling. Skal du ha premedikasjon ("likegladmedisin"), får du dette en tid før du kjøres til operasjonsavdelingen. Husk å late vannet før du får premedikasjon.

Effekten av premedikasjon er forskjellig, men hensikten er at du skal føle deg avslappet. Legg deg derfor i sengen og hvil deg etter at du har fått denne medisinen. Premedikasjonen kan bli gitt i tablettform, sprøyte eller som stikkpille. Ofte er likegladmedisinen en kombinasjon av avslappende og smertestillende medikamenter. Den smertestillende komponenten forbereder smertebehandlingen som følger etter operasjonen.

Personer over 70 år får vanligvis ikke premedikasjon.

Forrige side Neste side