Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Temaside om Korona

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen følges et fast oppsatt program, men ofte kommer det pasienter som trenger "øyeblikkelig hjelp", og dette kan forskyve det opprinnelig oppsatte programmet. Om du blir operert tidlig om morgenen eller utpå dagen, kan derfor være vanskelig å si med sikkerhet. I blant kan operasjonsprogrammet blir forskjøvet så mye at enkelte pasienter må vente en ekstra dag.

Forrige side Neste side