Informasjon

Bedøvelsesmetoder - en oversikt

Temaside om Korona

Etter operasjonen

Etter operasjonen blir du kjørt til oppvåkningsavdelingen (recovery/intensivavdelingen) hvor liggetiden varierer, avhengig av inngrepets omfang og din tilstand. Der vil du få behandling og pleie av spesialutdannet personale. Har du behov for smertestillende midler, vil du få det. Etter enkelte operasjoner blir pasienten liggende på oppvåkningsavdelingen til neste dag.

---------

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon og gir nok ikke svar på alle de spørsmål du kanskje ønsker å få svar på. Vil du ha besøk av en anestesisykepleier for nærmere informasjon, lar det seg gjøre ved at du tar kontakt med en sykepleier på din avdeling, som vil formidle beskjeden videre.

Forrige side Neste side